#รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ รับมอบผลิตภัณฑ์เครื่องกรองน้ำระบบ Ro จำนวน 5 เครื่อง

ผศ.นพ.สิทธิชา สิริอารีย์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ รับมอบผลิตภัณฑ์เครื่องกรองน้ำระบบ Ro จำนวน 5 เครื่อง และเครื่องทำน้ำแข็ง Aipine จำนวน 1 เครื่อง จาก บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน) ที่มอบให้แก่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มช. เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2564 ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารบุญสม มาร์ติน คณะแพทยศาสตร์ มช.

ภาพ / ข่าว : กลุ่มงานสื่อสารองค์กร
งานประชาสัมพันธ์
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Related posts