#กลุ่มอาการที่ต้องเฝ้าระวังของภาวะกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบหลังฉีดวัคซีนนักเรียน

📍กลุ่มอาการที่ต้องเฝ้าระวังของภาวะกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบหลังฉีดวัคซีนนักเรียน

– แน่นหน้าอก , เจ็บหน้าอก

– อ่อนเพลีย , ปวดศีรษะ

– หมดสติ , เป็นลม

– ไข้ , ใจสั่น , หนาวสั่น , คลื่นไส้ , อาเจียน

– หอบ , เหนื่อยง่าย , ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ

“ หากมีอาการเหล่านี้ ให้แจ้งครู หรือผู้ปกครอง และรีบพบแพทย์ทันที พร้อมทั้งแจ้งวันที่และเวลารับวัคซีน ”

ที่มา : กรมควบคุมโรค

ติดตามผ่านช่องทาง
Facebook : https://bit.ly/2YPaqv1
Website : https://bit.ly/3mUenqa
Telegram : https://bit.ly/3j5XJmd
Twitter : https://bit.ly/3vfWOEF
Blockdit : https://bit.ly/3mUwzzN
Line@MedCMU : https://bit.ly/3aF3jHJ
Instagram : https://bit.ly/3j3RNu4

#MedCMU #MedCMUในมือคุณ
#คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
#สื่อสารองค์กรMedCMU #COVID19
#ใส่Mask #เว้นระยะห่าง #ล้างมือ

 

Related posts