#ร่วมต้อนรับอุปทูตรักษาการเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย และคณะ

รองศาสตราจารย์โรม จิรานุกรม รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิติพงษ์ ยอดมงคล ผู้ช่วยอธิการบดี ร่วมต้อนรับนายไมเคิล ฮีธ อุปทูตรักษาการเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย และนายฌอน โอนีลส์ กงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกาประจำเชียงใหม่ และคณะฯ ในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมชม ห้องศูนย์ข้อมูลและวัฒนธรรมอเมริกัน (American Corner) คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพลิน ภู่จีนาพันธุ์ คณบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ร่วมต้อนรับ ณ ห้องศูนย์ข้อมูลและวัฒนธรรมอเมริกัน (American Corner) ชั้น 1 คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

เมื่อวันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2564

 

Related posts