#โครงการวันรักต้นไม้ประจําปีของชาติ

วันพฤหัสบดีที่ 14 ตุลาคม 2564​ งานอาคารสถานที่​ ฝ่ายบริหาร จัดทำโครงการวันรักต้นไม้ประจําปีของชาติ

โดยมีนางศุนิสา ดาราเรือง 64​ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์เป็นประธานในพิธีในครั้งนี้ โดยมีข้าราชการบุคลากรและนักเรียน ได้ร่วมปลูกต้นไม้จำนวน 50 ต้น ซึ่งได้นำ พันธุ์ไม้ มาจาก ศูนย์เพาะพันธุ์พืชจังหวัดนครสวรรค์

Related posts