#ร่วมการประชุมออนไลน์ The 5th ASEAN+3 Rectors’ Conference ( Event Specifications)

ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์โรม จิรานุกรม รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมการประชุมออนไลน์ The 5th ASEAN+3 Rectors’ Conference ( Event Specifications) ซึ่งจัดโดย Kanazawa University ประเทศญี่ปุ่น เป็นเจ้าภาพ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 ตุลาคม 2564 เวลา 07.30-11.00 น. (ตามเวลาประเทศไทย)

เพื่อใช้เป็นเวทีให้ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยสมาชิกในอาเซียน+3 พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและแสวงหาโอกาสความท้าทายในภูมิภาค โดยมีผู้เข้าประชุมออนไลน์ร่วมกว่า 100 คน จากภูมิภาคอาเซียนเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว

ขอบคุณ ภาพ/ข่าว ผศ.อาคม ตันตะกูล

Related posts