#🧒🏻วัคซีนโควิด-19 ในเด็ก ตอนที่ 2 🔹อาการข้างเคียงของการฉีดวัคซีน Pfizer ในเด็ก 🔹 การฉีดวัคซีนกับการเปิดเรียน

💉🧒🏻วัคซีนโควิด-19 ในเด็ก ตอนที่ 2

🔹อาการข้างเคียงของการฉีดวัคซีน Pfizer ในเด็ก
🔹 การฉีดวัคซีนกับการเปิดเรียน

โดย รศ.ดร.พญ.ทวิติยา สุจริตรักษ์
อาจารย์ประจำสาขาโรคติดเชื้อ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ติดตามผ่านช่องทาง
Youtube : https://bit.ly/3j0nzYJ
Facebook : https://bit.ly/3mT9Ggk
Website : https://bit.ly/3mR0SHH
Telegram : https://bit.ly/3j0fu6i
Twitter : https://bit.ly/3lDvSeU
Blockdit : https://bit.ly/3aBG6pS
Line@MedCMU : https://bit.ly/3xCTnIg
Instagram : https://bit.ly/3DCLhSJ

#วัคซีนโควิด-19ในเด็ก
#MedCMU #MedCMUในมือคุณ
#คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
#สื่อสารองค์กรMedCMU

Related posts