นครสวรรค์ /// ตรวจความดัน เบาหวาน คัดกรองกลุ่มเสี่ยงผู้มีอายุ ตั้งแต่ 35 ปีขึ้นไป

เจ้าหน้าที่สาธารณสุข เทศบาลนครนครสวรรค์ โดยคุณหทัยรัตน์ จันทร์เสรีวัฒน์ (หมอไก่) คุณนภาพร แสงฉายศิริศักดิ์ ( หมอเปี๊ยก) คุณอัจฉรา บำรุงไทย (หมอกบ) คุณกฤชอร ดีพิจารณ์ (หมอแอน) ร่วมกับ อสม.ชุมชนตลาดบ่อนไก่ ออกตรวจเยี่ยม  ตรวจความดัน เบาหวาน คัดกรองกลุ่มเสี่ยงผู้มีอายุ ตั้งแต่ 35 ปีขึ้นไป พร้อมให้ความรู้เรื่องสุขภาพ ฟรี

ภาพ/ ข่าว     ปริยานุช (ฮั้ว) เกียรติเฉลิมคุณ

บุญมั่น จุฑากร   ประธานชมรมอาชีพสื่อมวลชนนครสวรรค์  รายงาน

Related posts