เชียงใหม่ /// โลกโซเชี่ยลแชร์ภาพภูเขาเปลือกทุเรียน

โลกโซเชี่ยลแชร์ภาพภูเขาเปลือกทุเรียน พบชาวเชียงใหม่และนักท่องเที่ยว นิยมซื้อทุเรียนจากตลาดสดและตลาดผลไม้ ไปรับประทานเฉลี่ยเกือบวันล่ะ 4 ตัน ขณะที่แม่ค้าขายส่งเผยปีนี้ผลผลิตทุเรียนมีมากกว่า 1 เท่าตัว ซึ่งได้รับมาจำหน่ายวันล่ะ 4 ตัน ส่วนเทศบาลนครเชียงใหม่ ต้องเก็บเปลือกทุเรียนจากตลาดสดและครัวเรือนวันล่ะ 8 ตัน นำไปทำปุ๋ยหมักแจกชาวบ้าน

 

โดยเพจเฟสบุ๊คที่ชื่อว่า เขาว่าเชียงใหม่ ได้โพสต์รูปภูเขาเปลือกทุเรียน ที่นำกองสุมขนาดใหญ่ พร้อมกับโพสต์ข้อความระบุว่า  เขาว่า…คนเชียงใหม่ กินทุเรียนวันละกว่า 4 ตัน !!! ช่วงนี้ต้องยกให้ทุเรียน เป็นผลไม้ที่นิยมของผู้บริโภค รวมถึงนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเป็นจำนวนมาก เปลือกทุเรียนที่ทิ้ง มีปริมาณมากกว่า 4 ตันต่อวันเลยทีเดียว เทศบาลได้คัดแยกขยะ โดยนำเศษวัสดุเหลือใช้จากผลผลิตทางการเกษตร ไม่ว่าจะเป็นเปลือกทุเรียน , ลูกมะพร้าว และเศษสับปะรด มาผลิตเป็นปุ๋ยหมักอินทรีย์ แจกจ่ายให้กับประชาชน

ด้านนายนายชาตรี เชื้อมโนชาญ รองนายกเทศมนตรีเทศบาลนครเชียงใหม่ ในช่วงเดือน พฤษภาคม-สิงหาคมของทุกปี เป็นฤดูออกผลผลิตของทุเรียนทั้งจากทางภาคตะวันออกและจากทางภาคใต้ ซึ่งทุเรียนเป็นผลไม้ที่นิยมของผู้บริโภค แต่ล่ะวันมีการคาดการณ์กันว่าแต่ล่ะวันในพื้นที่เขตเทศบาลนครเชียงใหม่ จะมีการบริโภคทุเรียนประมาณ  8-9 ตัน(น้ำหนักทุเรียนทั้งลูกรวมน้ำหนักทั้งเปลือกและเนื้อทุเรียน) และปัญหาที่ตามมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้คือขยะจากเปลือกทุเรียน ที่ทิ้งส่วนมากมาจากตลาดสดประมาณ4-5ตันต่อวัน คิดเป็น 50 เปอร์เซ็น

เทศบาลนครเชียงใหม่ ได้มอบหมายให้ฝ่ายจัดการสภาพแวดล้อมฯ ส่วนช่างสุขาภิบาล จะดำเนินการเก็บเปลือกทุเรียนจากตลาดร้านค้า และเปลือกทุเรียนอีกประมาณ 3-4 ตัน คิดเป็น 40 เปอร์เซ็นจะถูกทิ้งจากขยะครัวเรือนของผู้บริโภคเอง หากรวมปริมาณขยะเปลือกทุเรียนแล้ว จะมีปริมาณไม่ต่ำกว่า 8 ตันต่อวัน ดังนั้นเทศบาลนครเชียงใหม่ ได้หาวิธีการลดปริมาณขยะมูลฝอย การกำจัดโดยการเผาจะมีผลกระทบต่อสภาวะอากาศและหากนำไปกำจัดโดยฝังกลบจะต้องใช้งบประมาณการกำจัดตันละ 900 บาท เป็นการสิ้นเปลืองงบประมาณโดยเปล่าประโยชน์  ทางฝ่ายจัดการสภาพแวดล้อมฯ ส่วนช่างสุขาภิบาล ได้รับนโยบายจากนายกเทศมนตรีในการคัดแยกขยะจากต้นทาง โดยนำเศษวัสดุเหลือใช้จากผลผลิตทางการเกษตร ไม่ว่าจะเป็นเปลือกทุเรียน , ลูกมะพร้าว และเศษสับปะรด มาเข้าสู่กระบวนการผลิตเป็นปุ๋ยหมักอินทรีย์ ที่บริเวณสวนหลวงล้านนา ร.9 เมื่อได้ปุ๋ยหมักก็จะนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนในชุมชน และใช้ในหน่วยงานของเทศบาลเชียงใหม่ อีกด้วย

ด้านนางสุภัค  ดวงใหญ่ แม่ค้าผลไม้ในตลาดเมืองใหม่ เปิดเผยว่า ปีนี้ผลผลิตทุเรียนมีมากกว่าปีที่ผ่านมากว่า  เท่าตัวเนื่องจากทุเรียนได้รับความนิยมจากทั้งชาวไทยชาวต่างประเทศโดยเฉพาพอย่างยิ่งนักท่องเที่ยวชาวจีนจะชื่นชอบทุเรียนมาก ซึ่งทุเรียนที่ออกช่วงนี้จะเป็นทุเรียนจากภาคตะวันออก โดยตนรับซื้อถึงที่มาจำหน่ายวันล่ะ 4 ตันเพิ่มจากปีที่ผ่านมา 2 ตัน นำมาขายปลีกกิโลกรัมล่ะ 70-80 บาท 000000000จบ000000000

ภาพ/ข่าว    นิวัตร   เชียงใหม่

Related posts