#”ผอ.สายรุ้ง” เกียรติภาคภูมิ 2 รางวัล 2021″🎖 🏆 รางวัล “เพชรจรัสแสง” บุคคลต้นแบบ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผลงานระดับ “ดี”

ว่าที่ ร้อยโทสายรุ้ง กลุ่นเขียว  ผู้อำนวยการส่วนอุทกวิทยาที่ 1  อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ เข้ารับรางวัล

🎊”Amazing Grace!!! ปีแห่งพระคุณซ้อนพระคุณ”🎉
🏅”เกียรติภาคภูมิ 2 รางวัล 2021″🎖
🏆 รางวัล “เพชรจรัสแสง” บุคคลต้นแบบ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผลงานระดับ “ดี”
🏆 รางวัล “Dwr Innovation Award” ผลงานระดับ “ดีเด่น” ประเภทบุคคล
นวัตกรรม “อุปกรณ์วัดระดับน้ำสูงสุด” (Flood Level Marker)


🥰”ทุกความพยายามไม่อาจนำมาซึ่งความสำเร็จ แต่ทุกความสำเร็จล้วนเกิดจากความพยายาม”😍

Related posts