#สำนักงาน ปปส.ภ.5 มีความประสงค์จะขายทอดตลาดทรัพย์สินกองทุน ป.ป.ส. ครั้งที่ 3/2564 ประเภทที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง ทองรูปพรรณ เครื่องประดับ วัตถุมงคล และยานพาหนะ

สำนักงาน ปปส.ภ.5 มีความประสงค์จะขายทอดตลาดทรัพย์สินกองทุน ป.ป.ส. ครั้งที่ 3/2564 ประเภทที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง ทองรูปพรรณ เครื่องประดับ วัตถุมงคล และยานพาหนะ จำนวน 103 รายการ ในวันพุธที่ 20 ตุลาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ณ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรภาคเหนือ เลขที่ 230 หมู่ที่ 1 ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ผู้ที่สนใจเข้าดูรายละเอียดได้ที่


https://www.oncb.go.th/_layouts/15/FSBTSP2013/NewsDisplay.aspx?NewsID=906&DisplayScope=internet%20and%20intranet&NewsList=ONCBNews4&NewsListDisplayName=ONCBNews4&ColumnName=Title,image,VisitedCounts,FormatDate,DateCreate&Newssite=https://www.oncb.go.th/&Comment=yes

 

Related posts