#ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 แพร่ระบาด วิกฤต!! โลหิตสำรองไม่เพียงพอ มีผู้มาบริจาคโลหิตประมาณ 20 รายต่อวัน

ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 แพร่ระบาด

วิกฤต!! โลหิตสำรองไม่เพียงพอ
มีผู้มาบริจาคโลหิตประมาณ 20 รายต่อวัน

แต่!!! ความต้องการโลหิตในการผ่าตัด และเพื่อการรักษาโรคต่างๆ
เช่น โรคเลือด โรคมะเร็งในแต่ละวัน มีมากถึง 100-120 ยูนิต

เชิญชวนบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วย ได้ที่..ห้องรับบริจาคโลหิต
ชั้น 1 อาคารศรีพัฒน์ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
เปิดบริการทุกวัน เวลา 8.30 – 16.00 น. โทร. 0-5393-5624

: สามารถจอดรถได้ บริเวณที่จอดรถ ข้างอาคารศรีพัฒน์ ฝั่งคณะเทคนิคการแพทย์


#BloodDonation #MedCMU #MedCMUในมือคุณ #คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ #COVID19
#ใส่Mask #เว้นระยะห่าง #ล้างมือ

Related posts