#”ประจญ”มาแล้ว พญาเหยียบเมือง เข้าประตูชัย หัวใหญ่

“ประจญ”มาแล้ว

พญาเหยียบเมือง
เข้าประตูชัย
หัวใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ คนใหม่ เข้าประตูชัยช้างเผือก เหยียบเมืองนพบุรีศรีนครพิงค์


เวลา 14.30 น. วันที่ 30 กันยายน 64 นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และนางดวจจิตต์ ภริยา เดินทางมารับตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่

โดยเดินทางมาถึงจังหวัดเชียงใหม่ เวลา 14.30 น.ได้แวะวัดเชียงยืนก่อน กราบนมัสการพระประธานในวิหารวัดเชียงยืนเพื่อเป็นศิริมงคล หลังจากนั้นได้ทำพิธีเข้าเมืองตามประเพณีทุกผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ วันแรกจะเข้าประตูเมืองด้านทิศเหนือคือประตูช้างเผือก อันเป็นประตูไจยะมงคล สักการะเจ้าพ่อ – เจ้าแม่ประตูชัย ประตูช้างเผือก แล้ว
เหยียบเมืองนพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่ ตามประเพณีกล่าวไว้ ช้างเหยียบนา พญาเหยียบเมือง


หลังจากนั้นเดินทางไปกราบถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์ กล่าวคำปฏิญาณ เดินทางต่อไปสักการะพระเสตังคมณีหรือพระแก้วขาว ณ วัดเชียงมั่น เป็นวัดเก่าแกแห่งแรกของเมืองเชียงใหม่ แล้วเดินทางขึ้นดอยสุเทพ กราบสักการะพระบรมธาตุดอยสุเทพ ณ วัดพระธาตุดอยสุเทพ ราชวรวิหาร นมัสการและสนทนาธรรมกับพระธรรมเสนาบดี รองเจ้าคณะภาค 7 และเจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสุเทพ ราชวรวิหาร จนถึงเวลา 17.00 น.เดินทางถึงจวนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ สักการะศาลพระภูมิเจ้าที่ สักการหอพระสิงห์ สักการะพระพุทธรูปที่โต๊ะหมู่บูชา ชั้น 2 ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (หลังเก่า) เข้าสู่จวนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (หลังใหม่) ชั้น 2 สักกาพระพุทธรูปที่โต๊ะหมู่บูชา นี่คือภารกิจวันแรก


สำหรับวันศุกร์ที่ 1 ตุลาคม 2564 เวลา 08.00 น.เดินทางไปศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ เวลา 08.30 น.สักการะถวายพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 จุดเครื่องทองน้อย ถวายพวงมาลัย กราบสักการะหรือถวายบังคม สักการะศาลท้าวมหาพรหม (วงเวียนด้านหน้าอาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัด) จุดธูป เทียน ทั้ง 4 จุด ถวายมาลัยดอกดาวเรือง ทั้ง 4 ด้าน (เดินวนขวา) สักการะศาลพระภูมิเจ้าที่/ศาลตาศาลยาย ภายในศากลางจังหวัด1) ศาลพระภูมิเจ้าที่ จุดเทียน จุดธูป ถวายพวงมาลัย2) ศาลตาศาลยาย จุดเทียน จุดธูป ถวายพวงมาลัย เดินทางถึงอาคารอำนวยการกลาง ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ สักการะพระที่ห้องมั่นคง สักการะพระที่ห้องทำงานผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ปฏิบัติราชการ ณ ห้องทำงานผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ลงนามในหนังสือสำคัญ (งานแรก)09.00 น.ประชุมหารือร่วมกับรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ทุกท่าน ณ ห้องทำงานผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นพิธีการ การเข้ารับตำแหน่งเจ้าเมืองเชียงใหม่ เป็นพิธีที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ทุกคนยึดถือปฏิบัติกันมา.

Related posts