#”รองหมู” นำ คณะผู้บริหาร และอาจารย์ เข้าร่วมแสดงความมุทิตาจิตแก่ ท่านเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

วันพฤหัสบดีที่ 30 กันยายน 2564
เวลา 09.00 น.- ดร.จารุวัฒน์ สัตยานุรักษ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตเชียงใหม่

พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และอาจารย์ เข้าร่วมแสดงความมุทิตาจิตแก่ ท่านเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการประจำปี พ.ศ. 2564

 

Related posts