#พิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารชั้นสัญญาบัตร

เมื่อวันพุธที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๔ นาวาอากาศเอก ภูศิษฏ์ ทิมเกิด ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ เป็นประธานในพิธีประดับยศให้กับนายทหารชั้นประทวนเลื่อนฐานะเป็นนายทหารชั้นสัญญาบัตร ที่ได้รับการแต่งตั้งและเลื่อนยศที่สูงขึ้น โดยมีหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองบิน ๔๑ ร่วมเป็นเกียรติในพิธี ณ หอประชุมเดชะตุงคะ กองบิน ๔๑

ทั้งนี้ มีนายทหารชั้นประทวนที่เลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร จำนวนทั้งสิ้น ๑๐ คน โดยเลื่อนยศเป็นว่าที่เรืออากาศตรี จำนวน ๙ คน และเลื่อนยศเป็นว่าที่เรืออากาศตรีหญิง จำนวน ๑ คน

Related posts