#กองบิน ๔๑ จัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย ๒๘ กันยายน (Thai National Flag Day)

เมื่อวันอังคารที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๔ นาวาอากาศเอก ภูศิษฏ์ ทิมเกิด ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ พร้อมด้วย รองผู้บังคับการกองบิน ๔๑, เสนาธิการกองบิน ๔๑ และหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองบิน ๔๑ ร่วมพิธีเคารพธงชาติไทย และร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย ๒๘ กันยายน (Thai National Flag Day) โดยมีทหารกองเกียรติยศจากกองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน ๔๑ เป็นผู้เชิญธงชาติไทยขึ้นสู่ยอดเสา ณ บริเวณลานหน้ากองบังคับการ กองบิน ๔๑

การจัดพิธีเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย ๒๘ กันยายน (Thai National Flag Day) เพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติ และเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย ครบรอบ ๑๐๔ ปี

Related posts