#พิธีมอบรางวัลหน่วยงาน และบุคคลดีเด่นด้านนิรภัยภาคพื้น กองบิน ๔๑ ประจำปี ๖๔

เมื่อวันอังคารที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๔ นาวาอากาศเอก ภูศิษฏ์ ทิมเกิด ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลหน่วยงาน และบุคคลดีเด่นด้านนิรภัยภาคพื้น กองบิน ๔๑ ประจำปี ๖๔ โดยมีหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองบิน ๔๑ ร่วมเป็นเกียรติในครั้งนี้ ณ หอประชุมเดชะตุงคะ กองบิน ๔๑

ทั้งนี้ มีผู้ได้รับรางวัลหน่วยงาน และรางวัลบุคคลดีเด่นด้านนิรภัยภาคพื้น กองบิน ๔๑ ประจำปี ๖๔ จำนวนทั้งสิ้น ๘ คน โดยแบ่งเป็นประเภทหน่วยงานดีเด่น ด้านนิรภัยภาคพื้น กองบิน ๔๑ จำนวน ๒ รางวัล และประเภทบุคคลดีเด่นด้านนิรภัยภาคพื้น กองบิน ๔๑ จำนวน ๘ รางวัล

Related posts