#บินดูความเสียหาย เกษตรนครสวรรค์ ขึ้นบินตรวจติดตามดูความเสียหายของพื้นที่การเกษตร ติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่ 15 อำเภอของจังหวัดนครสวรรค์

นายเศรณี อนิลบล เกษตรจังหวัดนครสวรรค์ เปิดเผยว่า ตนเองพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ขึ้นบินสำรวจพื้นที่การเกษตรที่ำด้รับความเสียหายจากน้ำท่วม จากการบินสำรวจในพื้นที่ทั้ง 15 อำเภอ นั้น สรุปผลได้ดังนี้

1. น้ำในพื้นที่อำเภอหนองบัวและไพศาลี ลดลง และน้ำท่วมที่สี่แยกไดตาลถนนหมายเลข 11 ได้ลดซึ่งจากเมื่อวานที่รถยนต์ไม่สามารถผ่านได้ ขณะนี้สามารถสัญจรไปมาได้แล้ว
2. มวลน้ำได้ไหลหลากเคลื่อนตัวมาท่วมพื้นที่อำเภอท่าตะโกมากขึ้นรวมถึงตลาดท่าตะโกด้วย มีบางแห่งน้ำท่วมลึกมากกว่า 1 เมตร


3. น้ำจากอำเภอท่าตะโก ไหลหลากไปตามแนวคลองท่าตะโกเข้าท่วมพื้นทีาตำบลวังมหากร และหลากล้นกระจายไปทั้งสองฝั่งคลองเป็นแนวกว้างไปถึงอำเภอเมือง และไหลเข้าสู่บึงบอระเพ็ด
4. น้ำในคลองบางปองจากแม่น้ำเจ้าพระยาเริ่มล้นไหลข้ามฝายคลองบางปองเข้าสู่บึงบอระเพ็ดบางส่วน (ส่วนใหญ่ไหลผ่านประตูระบาย)
5. ช่องเปิดชั่วคราวบนคันดินในบึงบอระเพ็ดมีน้ำไหลผ่านเป็นจำนวนมากเป็นการช่วยระบายน้ำจากคลองบางปองเข้าเติมเต็มบึงบอระเพ็ดอีกทางหนึ่ง
6. แม่น้ำแม่วงก์ บริเวณเขาชนกันมีอัตราไหลเร็วมากและท่วมหลากลงมาท่วมสองฝั่งตลอดแนวแม่น้ำโดยเฉพาะตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ และบริเวณอำเภอลาดยาวน้ำเริ่มมากขึ้น

“การขึ้นบินดูสภาพน้ำท่วมในครั้งนี้ก็เพื่อประเมินความเสียหายและประเมินสถานการณ์ปริมาณน้ำ ที่ส่งผลกระทบสร้างความเสียหายต่อพื้นที่ทางการเกษตร เนื่องจากฝนที่ตกติดต่อกันหลายวัน ทำให้ปริมาณน้ำในแต่ละพื้นที่เพิ่มสูงขึ้น ถนนหลายสายถูกตัดขาด ส่งผลกระทบแก่พื้นที่การเกษตรเสียหายนับแสนไร่ ใน 15 อำเภอ ของจังหวัดนครสวรรค์” นายเศรณี อนิลบล เกษตรจังหวัดนครสวรรค์กล่าว


////

Related posts