#อบจ.เกษียณ นายก อบจ. ขอบคุณ ให้ข้อคิดข้าราชการ ลูกจ้าง ที่เกษียณอายุราชการ 10 ราย “จากวันวานที่พากเพียร สู่วันเกษียณที่ภูมิใจ” ประจำปี 2564 แจกหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน

เมื่อเวลา 11.00 น.วันที่ 28 กันยายนนี้ ที่หอประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ผู้อำนวยการกอง และบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมแสดงมุทิตาจิต แด่ผู้เกษียณอายุราชการ ปี พ.ศ. 2564

ในโอกาสนี้ พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายกอบจ.นครสวรรค์ ได้มอบใบประกาศเกียรติคุณ และของที่ระลึกเป็นรูปหล่อหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วนขนาดหน้าตัก 5 นิ้ว แด่ผู้เกษียณอายุราชการ พร้อมทั้งกล่าวแสดงมุทิตาจิตและยกย่องเกียรติคุณแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ที่ไม่เพียงปฏิบัติราชการอย่างเต็มกำลังความสามารถ แต่ยังได้สร้างสมคุณงามความดีไว้ให้กับอบจ. คนเราจะใช้ชีวิตหลังวัยเกษียณอย่างไรนั้น ขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตนของตัวเอง เพราะชีวิตมีขาขึ้น-ขาลง ขออย่าให้ประมาทกับชีวิต เตรียมตัวให้พร้อมกับชีวิตขาลง และขอให้ทุกคนเตรียมตัวเองหลังวัยเกษียณ พร้อมทั้งยอมรับการเปลี่ยนกับสิ่งใหม่ ๆ เพราะโลกมีการเปลี่ยนแปลง ให้ลดความคิดแบบเดิม ๆ ให้มีอาชีพเสริม เพื่อรองรับวัยเกษียณ และไม่ง้อเงินเดือน ดูแบบฉบับวัยเกษียณที่มีความสุข และให้คำนึงถึงชีวิตนับหนึ่งใหม่ได้ ให้นับหนึ่งใหม่ทุกวัน ให้เลือกหาความสุขไม่ว่าจะกับชีวิต ครอบครัว หรือการท่องเที่ยว และขอให้ทุกท่านรักษาสุขภาพ

สำหรับผู้เกษียณอายุก็ได้กล่าวแสดงความรู้สึกและความประทับใจระหว่างการปฏิบัติงาน พร้อมกล่าวคำอำลา โดยภายในพิธียังมีการจัดฉายวิดีทัศน์เรื่องราวความประทับใจของผู้เกษียณอายุ ซึ่งในปีนี้มีผู้เกษียณอายุราชการ ทั้งสิ้น 10 ราย ประกอบด้วย


ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
1. นายพีระพงษ์ วงษ์นิยม ตำแหน่ง เลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด สังกัด สำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
2. นายพิชาติ มงคลพันธุ์ ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล สังกัด กองช่าง
3. นางเกษณี จันทร์หอม ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป สังกัด กองกิจการพาณิชย์
4. นางพรพิศ สลักลาย ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ สังกัด กองกิจการพาณิชย์
5. นายสถิตย์ พิมพา ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน สังกัด กองกิจการพาณิชย์

ข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัด
1. นายพิษณุ ป้อมเสมา ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์ สังกัด กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม


ลูกจ้างประจำ
1. นางจำเริญ แก้วชมพู ตำแหน่ง ภารโรง สังกัด สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
2. นายเสด็จ สีแดง ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง สังกัด สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
3. นายสกล นครไทย ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง สังกัด สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
4. นายสมหมาย อ่อนสิงห์ ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก สังกัด สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด


////

Related posts