#กมธ.ตำรวจจัดสัมมนา กมธ.ตำรวจ จัดสัมมนา ให้ความรู้ผู้นำชุมชน เรื่อง ” ตำรวจกับประชาชนและปัญหาในกระบวนการยุติธรรม” ที่อำเภอชุมแสง วิทยากร นายก อบจ. อัยการ

เมื่อเวลา 09:45 น วันที่ 28 กันยายนนี้ ที่หอประชุม ที่ว่าการอำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ นายสัญญา นิลสุพรรณ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครสวรรค์ รองประธานกรรมาธิการการตำรวจสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานเปิดการสัมมนา ในหัวข้อเรื่อง “ตำรวจกับประชาชนและปัญหาในกระบวนการยุติธรรม” มีนางสาวพิมพ์ปวีณ์ นิลสุพรรณ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์กล่าวรายงาน

โดยเชิญ วิทยากรพิเศษคือ พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ให้ความรู้และแสดงแนวคิดมุมมองเกี่ยวกับการเสริมสร้างจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการตำรวจ พร้อมทั้งเชิญนายพัชระ ชนะสาร อัยการจังหวัดนครสวรรค์ และนายพิธิวัฒน์ เค้าสรีวงษ์ รองอัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชัยนาท ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ เรื่อง “การปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการตำรวจกับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน”

ในการบรรยายพิเศษ พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ ได้พูดถึง ปัญหาที่เกิดขึ้นในเรื่องกระบวนการทางกฎหมาย ซึ่งเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสังคม โลกในยุคปัจจุบัน กับกระบวนการขั้นตอนทางกฎหมายและระบบที่ไม่ทันกันกับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งเชื่อว่าอีกไม่นานก็จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น ทั้งนี้ในการดำเนินการทุกอย่าง ก็จะต้องมีในเรื่องของจริยธรรม จรรยาบรรณเข้ามากำกับ เพื่อให้ทุกอย่างเป็นไปด้วยความราบรื่น และพลตำรวจเอกสมศักดิ์ ได้ย้ำว่า สิ่งที่ยังใช้ได้ตลอดเวลาก็คืออุดมคติของตำรวจ 9 ข้อ ซึ่งสมเด็จพระสังฆราช(จวน อุฏฐายี) สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 19 ได้ทรงนิพนธ์ไว้ตั้งแต่เมื่อปีพศ 2499 นับว่าเป็นสิ่งที่ข้าราชการทุกหน่วยน่าจะนำมาปฏิบัติ ตั้งแต่ข้อที่ 1 คือเคารพเอื้อเฟื้อต่อหน้าที่ และไปจนถึงข้อที่ 9 คือรักษาความไม่ประมาทเสมอชีวิต

นอกจากนี้พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ยังได้กล่าวถึงเรื่องปัญหาสถานการณ์น้ำที่กำลังท่วมอยู่ในหลายพื้นที่หลายอำเภอของจังหวัดนครสวรรค์ โดยมีน้ำส่วนหนึ่งมาจากทางจังหวัดเพชรบูรณ์ ที่ไหลมาท่วมในพื้นที่อำเภอหนองบัว อำเภอไพศาลี อำเภอท่าตะโก ส่วนหนึ่งมาจากทางจังหวัดกำแพงเพชรพิจิตร อีกส่วนหนึ่งมาจาก พื้นที่เขตอำเภอแม่วงก์ อำเภอชุมตาบง อำเภอแม่เปินซึ่งจะไหลต่อลงมาถึงอำเภอลาดยาว และอีกส่วนหนึ่ง เป็นน้ำที่ไหลลงจากภูเขาในเขตอำเภอตากฟ้า ซึ่งจะไหลไปรวมลงมาท่วมที่อำเภอตาคลี หากในพื้นที่ใดมีปัญหาน้ำท่วม ประสบความเดือดร้อน สามารถโทรติดต่อสายด่วนอบจ.นครสวรรค์ได้ที่หมายเลข 1131


////

Related posts