#“มูลนิธิฟ้ากัซซัน” โดยคุณพรหมพร(ฟ้า) เอี่ยมจิตเมตตา รับมอบใบประกาศเกียรติคุณ

23/9/64 “มูลนิธิฟ้ากัซซัน” โดยคุณพรหมพร(ฟ้า) เอี่ยมจิตเมตตา รับมอบใบประกาศเกียรติคุณขอบคุณจากนายธนวัฒน์ สิทธิใหญ่ นายกเทศมนตรีบ้านธิ

ในโอกาสมอบปัจจัยช่วยเหลือศูนย์โควิดบ้านธิ จำนวนเงิน 20,000บาท ในวันมหิดล(24กันยายน64) ขออนุโมทนาบุญแด่กัลยาณมิตรทุกๆท่านค่ะ

 

Related posts