#ปิดการตรวจสวัสดิภาพสัตว์ สวนสัตว์เชียงใหม่ ผ่านการตรวจประเมินโดยคณะกรรมการได้ให้คำแนะนำให้ปรับปรุงพัฒนา เพิ่มเติม

นายสัตวแพทย์สุเมธ กมลนรนาถ
รองผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์
แห่งประเทศ พร้อมด้วย นายสัตวแพทย์เกษตร สุเตชะ อาจารย์ประจำคณะสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
บางเขน ปิดการตรวจสวัสดิภาพสัตว์ สวนสัตว์เชียงใหม่ ๆผ่านการตรวจประเมินโดยคณะกรรมการได้ให้คำแนะนำให้ปรับปรุงพัฒนา เพิ่มเติม


เพื่อเตรียมการตรวจของคณะกรรมการจากสวนสัตว์อาเซียน(SEAZA)ต้นปีหน้า

จากนั้นนายวุฒิชัย ม่วงมัน ผอ.สวนสัตว์ ได้นำ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สวนสัตว์เข้า
แสดงมุทิตาจิต ต่อ รองผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์(คุณหมอสุเมธ)ในโอกาสเกษียณอายุการทำงานในวันที่ 30 กันยายน64 นี้ บรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่น

เนื่องจาก ครั้งหนึ่ง คุณหมอสุเมธ ได้ เคยมาทำงานที่สวนสัตว์เชียงใหม่ในตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการในปี
พศ. 2545 เมื่อเกือบ20ปีที่ผ่านมา

I’m

 

Related posts