#รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. และ ผศ.ดร.นพ.ภาสกร สวัสดิรักษ์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ร่วมรับมอบเงินบริจาคจำนวน 100,000 บาท จากคุณสุรเกียรติ และคุณน้อย งามวิถี พร้อมครอบครัว

รศ.นพ.เอกสิทธิ ธราวิจิตรกุล รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. และ ผศ.ดร.นพ.ภาสกร สวัสดิรักษ์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ร่วมรับมอบเงินบริจาคจำนวน 100,000 บาท จากคุณสุรเกียรติ และคุณน้อย งามวิถี พร้อมครอบครัว สมทบทุนเฉพาะกิจเพื่อกิจการทั่วไป โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มช. เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2564 ณ ศาลาใต้ร่มพระบารมี ชั้น 1 อาคารสุจิณโณ คณะแพทยศาสตร์ มช.

ภาพ / ข่าว : กลุ่มงานสื่อสารองค์กร
งานประชาสัมพันธ์
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Related posts