#รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. รับมอบเงินบริจาคจำนวน 20,000 บาท จาก เจ้าภาคินัย ณ เชียงใหม่ ผู้แทนเจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่

รศ.นพ.ณัฐพงศ์ โฆษชุณหนันท์ รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. รับมอบเงินบริจาคจำนวน 20,000 บาท จาก เจ้าภาคินัย ณ เชียงใหม่ ผู้แทนเจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ ในนามมูลนิธิเจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ สมทบทุนราชสมาทร โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มช. เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2564 ณ ศาลาใต้ร่มพระบารมี ชั้น 1 อาคารสุจิณโณ คณะแพทยศาสตร์ มช.

ภาพ / ข่าว : กลุ่มงานสื่อสารองค์กร
งานประชาสัมพันธ์
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Related posts