#ประธานอนุกรรมาธิการวุฒิสภา และคณะตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

พฤหัส ที่ 23 กย 64เ วลา09.00น พลเอกธงชัย สาระสุข ประธานอนุกรรมาธิการวุฒิสภา และคณะตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

โดยมีดร.ปริวัฒน์ วรรณกลาง อธิการบดี และคณะผู้บริหารให้การต้อนรับ ณ สำนักงานอธิการบดี จ.ชลบุรี ครับ

Related posts