#สโมสรไลออนส์จังหวัดนครสวรรค์ 3 สโมสรรวมพลังปลูกต้นไม้เนื่องในโอกาส”วันมหิดล”

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 23. กันยายน 2564. ณ ศูนย์การแพทย์มหิดลบำรุงรักษ์. จังหวัดนครสวรรค์. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตนครสวรรค์


เนื่องจากวันที่ 24 กันยายนของทุกปีเป็นคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร. อดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนก(สมเด็จฯเจ้าฟ้ามหิดล อดุลยเดช. กรมหลวงสงขลานครินทร์) พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและการสาธารณสุข. ทางสโมสรไลออนส์จังหวัดนครสวรรค์ ประกอบด้วยสโมสรไลออนส์นครสวรรค์ นำโดยไลออนกิตติชูสว่าง. นายกสโมสรไลออนส์นครสวรรค์พร้อมคณะ สโมสรไลออนส์ปากน้ำโพนครสวรรค์.

นำโดย ไลออน ดร.จักกฤช สิงห์ธนสาร นายกสโมสรไลออนส์ปากน้ำโพนครสวรรค์พร้อมคณะและสโมสรไลออนส์สี่แควนครสวรรค์ นำโดยไลออนณปภัช. อัตตนนท์ นายกสโมสรไลออนส์สี่แควนครสวรรค์พร้อมคณะ
หลังจากมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตนครสวรรค์ ได้ทำพิธี”วันมหิดล” ซึ่งมี. แพทย์หญิงมนทกานต์ โอประเสริฐสวัสดิ์.รองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์เป็นประธานในพิธี โดยทำการถวายพวงมาลา การร้องเพลงของสถาบัน การแสดงความรู้สึกของบุคลากรและนักศึกษา. ตลอดจนการแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับตำแหน่งสูงขึ้น 3 คน


ต่อจากนั้นนายกสโมสรไลออนส์และคณะกรรการบริหาร ปี 2564 – 2565. ทั้ง 3 สโมสร รวมทั้งคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตนครสวรรค์ พร้อมคณาจารย์ เจ้าหน้าที่และบุคลากรทางการแพทย์รวมทั้งนักศึกษาร่วมกันปลูกต้นกัลปพฤกษ์ 30 ต้น ต้นพยูง ต้นประดู่. 100 ต้น ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากไลออน ดร.จักกฤช สิงห์ธนสาร นายกสโมสรไลออนส์ปากน้ำโพที่นำมามอบให้ในการปลูกวันนี้ ณ บริเวณสนามหลังป้องยาม ซึ่งกิจกรรมวันนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

Related posts