##ทต.ป่าสักระดมแนวคิดสภาวัฒนธรรมตำบลป่าสัก ชุดใหม่

เมื่อเวลา 9.00 น.วันที่ 23 กันยายน 64 ที่ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลป่าสัก พันเอกคะนอง กันทะสัก นายกเทศมนตรีตำบลป่าสัก อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดพิธีโครงการให้ความรู้ในหัวข้อเรื่องพัฒนาศักยภาพสภาวัฒนธรรมตำบลป่าสักและหัวข้อความสำคัญของแหล่งโบราณคดีดอยไซและจัดการเรียนรู้ในท้องถิ่น โดยมีนางสาววารินทร์ นำภา ปลัดเทศบาลตำบลป่าสัก กล่าวรายงาน

ที่อบรมมีการให้ความรู้และระดมแนวคิดและประสบการณ์ต่างๆ จากคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมชุดใหม่ เพื่อเป็นแนวทางพัฒนาศักยภาพของตำบลป่าสัก

โดยมีวิทยากร ดร.เพ็ญสุภา สุขคตะ เป็นวิทยาการบรรยายให้ความรู้
ในช่วงบ่าย ได้พาคณะเดินทางไปศึกษาแหล่งโบราณคดีในตำบลป่าสัก ที่กู่ล้อมหมูน้อย วัดฮ้างเหมือนหวาก บ้านสันคะยอม กู่เก่ารอยเชื่อมระหว่าง บ้านสันป่าสักกับบ้านบ่อเหลือง และวัดพระพุทธบาทดอยไซ


ได้รับความสนใจจากคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมชุดใหม่เป็นอย่างมาก

Related posts