#ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เดินสายทำงานจนถึงวันสุดท้ายของการเกษียณอายุราชการ เดินทางไปเป็นประธานพิธีเปิด ป้ายวิสาหกิจชุมชน กลุ่มพลังงานทดแทนเชียงใหม่ ณ ศูนย์วิสาหกิจชุมชน ตำบลป่าเมี้ยง อ.ดอยสะเก็ด

วันพุธที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา 10.30 น.ณ ศูนย์วิสาหกิจชุมชน กลุ่มพลังงานทดแทนเชียงใหม่ ตำบลป่าเมี้ยง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ นานเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีเปิดศูนย์วิสาหกิจชุมชน กลุ่มพลังงานทดแทนเชียงใหม่ บ้านหมู่ 4 ตำบลป่าเมี่ยง อ.ดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่


นายเสถียร มายัง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 4 ตำบลป่าเมี่ยง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ กล่าวรายงานถึงความ
เป็นมาของศูนย์วิสาหกิจชุมชน พลังงานทดแทนเชียงใหม่ ซึ่งตั้งอยู่ที่ ตำบลป่าเมี่ยง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ก่อนจะมาเป็นวิสาหกิจชุมชน พลังงานทดแทน


พื้นที่แห่งนี้เมื่อสิบกว่าปีก่อนเป็นพื้นที่ที่ไม่มีความเจริญ เป็นพื้นที่ป่าไม้ และได้มีการเข้ามาอาศัยอยู่ของกลุ่มวิสาหกิจ ด้วยเหตุผลที่พื้นที่แห่งนี้ไม่มีระบบไฟ ระบบน้ำ และในการอาศัยอยู่นั้น ต้องมีความจำเป็นในการใช้พลังงานต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน จึงเป็นต้นกำเนิดของการคิดค้นแนวทางที่จะใช้พลังงานทดแทน ด้วยการนำพลังงานน้ำ พลังงานลม และพลังงานแสงอาทิตย์ เข้ามาปรับใช้เปลี่ยนเป็นพลังงานทดแทน แต่ด้วยสภาพภูมิอากาศของที่แห่งนี้ สามารถใช้พลังงานลม พลังงานน้ำ และพลังงานแสงอาทิตย์ เมือใช้ระยะเวลาการทดลองของพลังงานน้ำ ก็มีแค่ช่วงหน้าฝนที่สามารถใช้พลังงานจากน้ำได้อย่างเต็มที่ พลังงานลม ก็จะมีเป็นช่วงๆ ไม่เสถียรกับการใช้พลังงานในแห่งนี้ ซึ่งต่างจากพลังงานจากแสงอาทิตย์ สามารถมีใช้ได้ตลอด จึงคิดค้นคว้า ศึกษาหาความรู้ต่าง ๆ เพื่อนำมาจัดทำเป็นนวัตกรรมขึ้นมา ได้ทำการทดลอง ปรับปรุงแก้ไข และพัฒนาในการนำพลังงานแสงอาทิตย์จากแผงโซล่าเซลล์ เพื่อนำมาเป็นพลังงานทดแทนในที่แห่งนี้ จึงเป็นที่มาของการคิดค้น และนำมาสู่วิสาหกิจชุมชน
งานทดแทนเชียงใหม่ โดยเน้นการจัดทำพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อใช้ดำเนินชีวิตต่อไป

นางสมหวัง โชติการ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิค
สันกำแพง รายงานว่าวิสาหกิจชุมชน กลุ่มพลังงานทดแทน
เชียงใหม่” ภายใต้โครงการความร่วมมือ ของวิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง และวิสาหกิจชุมชน กลุ่มพลังงานทดแทนเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการความร่วมมือ ดังนี้
1. เพื่อสร้างกิจกรรมภายในวิสาหกิจชุมชน กลุ่มพลังงานทดแทนเชียงใหม่ 2. เพื่อให้ความรู้ด้านพลังงานทดแทน
3. เพื่อดำเนินการใช้บุคลากรร่วมกันให้ความรู้แก่นักเรียนและประชาชน

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวชื่นชมยินดีกับวิสาหกิจชุมชน กลุ่มพลังงานงานทดแทน ตำบลป่าเมี่ยง และวิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง ที่ร่วมกันคิดค้นพลังงานทดแทนมาใช้ประโยชน์ ทดแทนพลังงานที่สร้างมลพิษ ในการทำเกษตรกรรม ซึ่งทางจังหวัดให้การสนับสนุนอยู่แล้ว ในการนำพลังานทดแทนที่สามารถลดมลพิษต่างได้

นานเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ จะเกษียณอายุราชการ ในวันที่ 30 กันยายน นี้ ยังคงตั้งหน้าทำงานต่อไปโดยไม่ผ่อนคลายลง ออกปฏิบัติงานนอกพื้นที่วันละ 3-4 งาน คนใกล้ชิดเผยว่าท่านจะเคลียร์งานที่ค้างให้หมด เพื่อไม่เป็นภาระกับผู้ว่าคนใหม่ ที่จะเข้ารับตำแหน่งในทันที่1 ตุลาคม .

Related posts