#มช. ผนึกกำลังศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5 ต่อยอดองค์ความรู้งานด้านนิติวิทยาศาสตร์

ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ พล.ต.ต.ดิเรก ธนานนท์นิวาส ผู้บังคับการศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5 สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล รองอธิการบดี มหาวิทยาลัย เชียงใหม่ และ พ.ต.อ.ญาณวรุตม์ หวังดี รองผู้บังคับการศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5 สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการร่วมกัน เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องตะวัน กังวานพงศ์ สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือด้านการวิจัย และพัฒนาการตรวจพิสูจน์หลักฐานในงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ให้มีความก้าวหน้าและทันสมัย โดยกำหนดขอบเขตของความร่วมมือ ตลอดจนงานวิจัยที่จะเป็นประโยชน์ต่อการตรวจพิสูจน์หลักฐานและวิชาการงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ รวมทั้งการจัดประชุม การศึกษาดูงาน การพัฒนาบุคลากร และการจัดการฝึกอบรม เพื่อการถ่ายทอดความรู้และการฝึกปฏิบัติงานเพื่อเป็นการเพิ่มประสบการณ์ทางวิชาการ

Related posts