“เล่าเรื่อง เมืองล้านนา” 23 กันยายน 2564

เชียงใหม่ – ผู้ว่าฯ และ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประกอบพิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์สมโภชการปิดทองคำพระบรมธาตุดอยสุเทพ

ค่ำวานนี้ (22 ก.ย. 64) นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้ร่วมกันประกอบพิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์สมโภชการปิดทองคำพระบรมธาตุดอยสุเทพ เพื่อเป็นสิริมงคล พร้อมทั้งถือโอกาสกราบนมัสการและถวายเครื่องสักการะแด่พระธรรมเสนาบดี รองเจ้าคณะภาค 7 เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร เพื่อกล่าวลาต่อคณะสงฆ์ เนื่องในโอกาสที่จะเกษียณอายุราชการ ในวันที่ 30 กันยายน 2564 ที่จะถึงนี้

*********************

เชียงใหม่ – มูลนิธิคุณพุ่ม มอบทุนการศึกษาแก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการในจังหวัดเชียงใหม่ 259 ทุน รวมเป็นเงินกว่า 1,200,000 บาท นำไปพัฒนาสมรรถภาพและการศึกษาตามความพิเศษของแต่ละบุคคล

ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8 จังหวัดเชียงใหม่ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีรับมอบทุนสนับสนุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ประจำปี 2564 แก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการที่มีฐานะยากจน จำนวน 259 ทุน ทุนละ 5,000 บาท รวมเป็นเงิน 1,295,000 บาท เพื่อให้ผู้ปกครองนำไปใช้ในการพัฒนาสมรรถภาพและการศึกษาที่ตรงตามความต้องการจำเป็นพิเศษเฉพาะบุคคล

**************************

เชียงใหม่ – หน่วยแพทย์เคลื่อนที่มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี อำเภอดอยเต่า ลงพื้นที่ฉีดวัคซีนพระราชทาน “ชิโนฟาร์ม” สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ฯ แก่ผู้ป่วยติดเตียง เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้ประชาชน

วานนี้ (22 ก.ย. 64) นายนิติปกรณ์ แสงสุวรรณ นายอำเภอดอยเต่า พร้อมด้วยหน่วยแพทย์เคลื่อนที่มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) อำเภอดอยเต่า ลงพื้นที่ฉีดวัคซีนพระราชทาน “ชิโนฟาร์ม” สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ให้แก่กลุ่มเปราะบาง (ผู้ป่วยติดเตียง) ในพื้นที่ตำบลบงตัน ตำบลท่าเดื่อ ตำบลมืดกา และตำบลดอยเต่า

******************

เชียงใหม่ – สถานการณ์น้ำล้นตลิ่งอำเภอดอยเต่า เริ่มลดลงแล้ว แต่ยังคงต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด หากมีฝนตกเพิ่มขึ้นอีก ด้านนายอำเภอ สั่งการทุกหน่วยดำเนินการตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ด้านอุทกภัย

ว่าที่ร้อยตรี ณัฐพงศ์ ฐิตวิกรานต์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า วานนี้ (22 ก.ย. 64) เมื่อเวลา 13.05 น. ได้รับแจ้งจากส่วนอุทกวิทยาที่ 1 เชียงใหม่ สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 1 กรมทรัพยากรน้ำ ว่าตำบลดอยเต่า อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ มีระดับน้ำ 4.20 เมตร ซึ่งอยู่ในระดับวิกฤต (สีเหลือง) และอาจทำให้เกิดน้ำล้นตลิ่งหมู่บ้านท้ายน้ำ ลำน้ำแม่หาด นายอำเภอดอยเต่า

จึงได้สั่งการให้ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง และสมาชิก อส. ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ตำบลโปงทุ่ง และพื้นที่ตำบลดอยเต่า ร่วมกับผู้อำนวยการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน และผู้ใหญ่บ้าน พร้อมดำเนินการแจ้งเตือนภัยให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงเร่งขนย้ายทรัพย์สิน ของมีค่าจำเป็น ขึ้นยังที่สูง

***************************

เชียงใหม่ – “รองหมู”เข้าร่วมการประชุมพิธีเชิดชูเกียรติและมุทิตาจิตข้าราชการและลูกจ้างประจำที่เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 ผ่านระบบประชุมทางไกล (VDO Conference)

เมื่อวันพุธที่ 22 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. ดร.จารุวัฒน์ สัตยานุรักษ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตเชียงใหม่ เข้าร่วมการประชุมพิธีเชิดชูเกียรติและมุทิตาจิตข้าราชการและลูกจ้างประจำที่เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

โดยมี ดร.ปริวัฒน์ วรรณกลาง อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เป็นประธานในการประชุม ผ่านระบบประชุมทางไกล (VDO Conference) ณ ห้องประชุมพลบดี 2 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่

***************************

ลำพูน –   วันที่ (22 กันยายน 2564) ที่ศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัดลำพูน นายวรยุทธ  เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยแพทย์หญิงภาวิณี  เอี่ยมจันทน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำพูน ร่วมแถลงสถานการณ์ COVID-19 ในพื้นที่ จ.ลำพูน

โดยในวันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่มในจังหวัด 52 ราย ต่างจังหวัดอีก 2 ราย จากระบบ Bubble And Seal 1 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 1 ราย สถิติตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน-22 กันยายน 2564 มีผู้ป่วยยืนยันสะสมทั้งสิ้น 1,855 ราย ยอดเสียชีวิตสะสม 15 ราย อยู่ระหว่างการรักษาตัวทั้งหมด 476 ราย แบ่งเป็น ใน รพ.ลำพูน 65 ราย รพ.สนามเวียงยอง 90 ราย รพ.สนามป่าซาง 83 ราย รพ.อื่นๆ 104 ราย ในส่วนของโรงพยาบาลสนามในสถานประกอบการ ( Factory Accommodation Isolation : FAI ) มีอยู่ 134 ราย รักษาหายแล้วยอดสะสมทั้งหมด 1,364 ราย

*********************

ลำปาง – นายธวัชชัย  ปินตาสี นายกเทศมนตรีตำบลต้นธงชัย เปิดเผยว่า จากการที่มีสมาชิกในหมูบ้านได้ไปใกล้ชิดสัมผัสกับผู้ติดเชื้อในคลัสเตอร์ของจังหวัดลำปา จนกลายเป็นผู้ป่วยติดเชื้อตามไปด้วยนั้น  ทำให้หลายครอบครัวเกิดความเสี่ยงสูง และจำเป็นต้องกักตัว 14 วัน

เพื่อความปลอดภัยของทุกคนในหมู่บ้าน ดังนั้นหน่วยงานท้องถิ่นและพลังมวลชน ทั้ง เทศบลตำบลต้นธงชัย รพ.สต.ต้นธงชัย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. ผู้ช่วย อสม. และประชาชนที่เข้มแข็ง ได้ร่วมกันมอบถุงยังชีพให้กับพี่น้องประชาชนที่เป็นครอบครัวกลุ่มเสี่ยง จำนวน 51 ครัวเรือน ในพื้นที่หมู่ที่ 5  – หมู่ที่ 10 ตำบลต้นธงชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

***********************

เชียงราย – เมื่อวันที่ (22 กันยายน 2564) นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านการจัดการสาธารณภัยดีเด่น ระดับศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับเขต ที่ห้องรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ศาลากลางจังหวัดเชียงราย

โดยมี นายอารุณ ปินตา หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย นำหน่วยงาน อปท.ของจังหวัดเชียงรายที่ได้รับการประกวดให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านการจัดการสาธารณภัยดีเด่น ระดับศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับเขต ตามที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ดำเนินโครงการประกวดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านการจัดการสาธารณภัยดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยแบ่งการประกวดออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ประเภทเทศบาลตำบล ประเภทเทศบาลเมือง และประเภทเทศบาลนคร เมืองพัทยา และกำหนดขั้นตอนการประกวดเป็น 4 ระดับ ได้แก่ ระดับจังหวัด ระดับเขต ระดับภาค และระดับประเทศ

***********************

1.ผวจ.เชียงใหม่ ต้อนรับคณะกรรมาธิการฯ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงาน และบริหารงบประมาณ – 2. รองผวจ.เชียงใหม่ เชิญชวนชาวเชียงใหม่ ที่ได้รับ SMS จากก๋ำแปงเวียง ร่วมกด ตอบรับ

*************************

1″นายสัตวแพทย์สุเมธ กมลนรนาถ รองผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย พร้อมด้วยนายสัตวแพทย์ เกษตร สุเตชะ อาจารย์ประจำคณะสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรตรวจติดตาม การตรวจสวัสดิภาพสัตว์ ของสวนสัตว์เชียงใหม่ –  2 “สวนสัตว์เชียงใหม่ จัดกิจกรรมวัน “แรดโลก” WORLD RHINO 

**************************

เชียงใหม่ – มณฑลทหารบกที่ .33 จัดกิจกรรม” มีแล้วแบ่งปัน ” 

*************************

ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ)นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช.รับมอบเงินบริจาคจำนวน 100,000 บาท จาก นพ.บัญชา และคุณสงบ ปัญญาตรง สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก เพื่อโครงการปรับปรุงอาคารผู้ป่วยสุจิณโณ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มช.

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2564 ณ ศาลาใต้ร่มพระบารมี ชั้น 1 อาคารสุจิณโณ คณะแพทยศาสตร์ มช.

*********************

ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ)นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. รับมอบเงินบริจาคจำนวน 300,000 บาท จาก ศ.เกียรติคุณ นพ.จำลอง และ ศ.เกียรติคุณ ดร.พริ้มเพรา ดิษยวณิช สมทบทุนหลวงปู่แหวนสุจิณโณ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มช.

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2564 ณ ศาลาใต้ร่มพระบารมี ชั้น 1 อาคารสุจิณโณ คณะแพทยศาสตร์ มช.

************************

เปิดใจ “บิ๊กก้อง” ประธานสโมสรเชียงใหม่ยูไนเต็ด
เรียน แฟนบอลเชียงใหม่ และเชียงใหม่ ยูไนเต็ดที่รักทุกท่านครับ
หลายเดือนแล้วครับที่มิได้พูดคุยสื่อสารทางเพจเชียงใหม่ ยูไนเต็ด ก่อนอื่นผมขอเรียนให้ทราบว่า ประเพณีปฏิบัติของทีมเราที่ก่อตั้งมาถึงปัจจุบันเป็นเวลา 4 ปีกว่าจากทีมสมัครเล่นจนถึงปัจจุบันอยู่ในไทยลีก สำหรับนักฟุตบอลรวมทั้งสต๊าฟโค้ช เฮดโค้ชเราทำกันเป็นทีมครับ พื้นฐานคือต้องการให้เป็นทีมของคนเชียงใหม่ ซึ่งการตัดสินใจท้ายที่สุดอยู่ที่ผมในฐานะประธานสโมสร แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ผมก็จะฟังเสียงของทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นนักฟุตบอล สต๊าฟโค้ช สปอนเซอร์ และจากแฟนบอลเชียงใหม่ ยูไนเต็ดเป็นหลักครับ
สำหรับประเด็นหัวหน้าสต๊าฟโค้ชที่เป็นเรื่องที่วิจารณ์มาเนิ่นนานนั้น ผมเป็นคนเลือกเองครับ เพราะเห็นฝีมือมาก่อนหน้านั้น ประกอบกับ “โค้ชอั๋น” มีอุปนิสัยใจคอที่ดี ผมเลือกคนร่วมงานแน่นอนที่สุดจะต้องมีฝีมือ แต่สิ่งสำคัญที่สุดจะต้องมีใจให้กันครับ บางคนที่มีฝีมือแต่ไม่มีใจทิ้งทีมไปในยามที่มีภาวะวิกฤตผมก็ไม่เอาเช่นเดียวกันครับ
ผมเป็นคนให้โอกาสคนครับ แต่ถ้ามาถึงจุดหนึ่งถ้าไม่สามารถพาทีมไปได้ผมคิดว่าเขาคงไม่ฝืนครับ ผมว่าเราให้โอกาสเขาอีกนิดครับ ถ้าไม่ไหวเขาคงตัดสินใจเองครับ
ผมบริหารทีมมา 4 ปีกว่าๆ บางครั้งก็อาจถูกใจหรือไม่ถูกใจบางคน บางครั้งทีมผลงานดีแต่ผมปรับเปลี่ยนสต๊าฟแฟนบอลไม่พอใจผมก็ไม่สามารถอธิบายเหตุผลได้เพราะเป็นเรื่องที่ไม่สามารถอธิบายต่อสาธารณะได้ ทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมทำไปเพราะผมมีเจตนาที่จะทำให้ทีมฟุตบอลทีมนี้เป็นของคนเชียงใหม่ ให้อยู่ได้ด้วยตนเอง เป็นทีมมหาชน และเป็นทีมของพวกเราคนเชียงใหม่อย่างแท้จริงครับ
พิชัย เลิศพงศ์อดิศร
                                                                                      ***********************

#ประธานชมรมสนามกอล์ฟลำพูน ได้ร่วมเข้าร่วมเสวนา ในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างรายได้จากกิจการอาหารปลอดภัย 4 ร (โรงพยาบาล โรงเรียน โรงแรม ร้านอาหาร)

นายสุพชฌาย์ เสวตไอยาราม ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด สนามกอล์ฟในเครือกัซซัน ,ประธานชมรมสนามกอล์ฟลำพูน ได้ร่วมเข้าร่วมเสวนา ในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างรายได้จากกิจการอาหารปลอดภัย 4 ร (โรงพยาบาล โรงเรียน โรงแรม ร้านอาหาร) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

  

เพื่อบูรณาการความร่วมมือภาคีเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชนทั้งต้นทาง กลางทาง ปลายทาง ณ กัซซันพาโนรามากอล์ฟคลับ ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน

   

*************************

ขอขอบคุณ ข้อมูล ภาพ/ข่าว สำนักงานประชาสัมพันธ์ เชียงใหม่,คณะแพทยศาสตร์ มช. สำนักงานประชาสัมพันธ์ เขต 3  ,มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตเชียงใหม่,พร้อมแหล่งข่าวทุกหน่วยงาน

ติดตามชม . มวลชนทีวี  “ข่าวท้องถิ่น” สารคดี วัฒนธรรมพื้นบ้านเมืองล้านนา,เพลงคำเมือง,ซอ  ออกอากาศทุกวัน ..เข้ากลูเกิล “มวลชนออนไลน์นิวส์”  (ทั่วไทย ทั่วโลก) รับชมผ่านมือถือทุกระบบ ตลอด 24 ชั่วโมง

 

 

 

Related posts