#คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. รับมอบเครื่องผลิตออกซิเจน (Oxygen Concentrator)

ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ)นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. รับมอบเครื่องผลิตออกซิเจน (Oxygen Concentrator) จากคุณพรชัย จิตรนวเสถียร ประธานกรรมการมูลนิธิกอง​ทุน​เพื่อ​อนุรักษ์​ดอย​อิน​ทน​นท์​ จำนวน 15 เครื่อง มูลค่า 300,000 บาท โดยมอบให้กับโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ จำนวน 10 เครื่อง และโรงพยาบาลสงฆ์แห่งโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ จำนวน 5 เครื่อง เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2564 ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารบุญสม มาร์ติน คณะแพทยศาสตร์ มช.

ภาพ / ข่าว : กลุ่มงานสื่อสารองค์กร
งานประชาสัมพันธ์
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Related posts