#มช. โดยคณะศึกษาศาสตร์ เปิดรับสมัครครูรัก(ษ์)ถิ่นปี 2565 เรียนฟรี จบแล้วบรรจุเลย .

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครนักศึกษาโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น สาขาวิชาประถมศึกษา รุ่นที่ 3 วันที่ 27 ก.ย. – 15 ต.ค. 64 สร้างโอกาสทางการศึกษาสำหรับนักเรียนในพื้นที่ห่างไกล เป็นครูรุ่นใหม่เพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนของชุมชน
.
เรียนฟรี ค่าหอพักฟรี พร้อมสนับสนุนค่าครองชีพและอุปกรณ์การเรียนให้ทุกเดือน เรียนจบบรรจุรับราชการครูในภูมิลำเนา
.
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติสุดา ศรีสุข คณบดี คณะศึกษาศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไรวรรณ หาญวงค์ รองคณบดี คณะศึกษาศาสตร์
นายพิเชษฐ์ ชวลิตอมรพงศ์
นักศึกษาจากโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ 1 คณะศึกษาศาสตร์


.
รับฟังได้ทาง Facebook : https://www.facebook.com/cmuofficial/videos/180865874071335
.
และรับฟัง Podcast ได้ทาง Application
Spotify : https://cmu.to/CCARC-Podcast
Anchor : https://anchor.fm/ccarc
Google Podcasts : https://cmu.to/FRx0s
Apple Podcasts : https://cmu.to/appleccarc
.
ติดตามรายละเอียดโครงการครูรักษ์ถิ่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ที่ : https://www.facebook.com/kruraktin.cmu
.
#CCARCPodcast #CMU #ChiangMaiUniversity #มช #มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
#มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มหาวิทยาลัยชั้นนำที่รับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาที่ยั่งยืน #CMUSDGs #CMUSDG1 #CMUSDG4 #CMUSDG8 #CMUSDG10 #CMUSDG11 #CMUSDG17 #ครูรักษ์ถิ่น

Related posts