#โครงการ”ช่วยเหลือ-เพื่อนร่วมโลก”

เมื่อวันที่21-กันยายน 2564เวลา14.00น.โครงการ”ช่วยเหลือ-เพื่อนร่วมโลก”นำโดย นาย อภิสิทธ์ เพชรแท้พิชิตตะวัน(นักบุญปีเตอร์)นาย ฟงหวิน ศักดิ์อัศวิน ,นาย กันตพัฒน์ อังกูรวุฒิพันธ์ (ทนายกันต์)และทีมงาน…

ได้มอบรถเข็นนั่งวีแชร์ให้แก่…คุณยาย บุญปัน ศรีวรรณะ อายุ85ปี ป่วยโรคกระดูกพรุนเดินไม่ได้…โดยมี น.ส.จิราภรณ์ ไชยสุภา ต.แม่สาบ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ เป็นผู้รับมอบแทน…เพื่อ”คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น”…@@@.

Related posts