“เล่าเรื่อง เมืองล้านนา” 15 กันยายน 2564

เชียงใหม่ – ชมรมนิสิตเก่าน้องใหม่จุฬาฯ 2514 มอบเงิน 1,560,000 บาท แก่อำเภอแม่แจ่ม เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ประชาชนที่ได้ช่วยกันสร้างฝายชะลอน้ำหมู่บ้านละ 500 ฝาย รวมทั้งสิ้น 52,000 ฝาย ในโครงการ “รักษ์น้ำ ฟื้นป่า” ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

(14 ก.ย. 64) ที่ห้องประชุม 3 ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการอำนวยการนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยปี 2514 นำโดยนายสัมพันธ์ วงษ์ปาน ประธานคณะกรรมการอำนวยการนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยปี 2514 และนายประชา เตรัตน์ อดีตรองปลัดกระทรวงมหาดไทย

เดินทางมามอบเงินจำนวน 1,560,000 บาท เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ชาวอำเภอแม่แจ่ม 104 หมู่บ้าน ที่ได้ช่วยกันสร้างฝายชะลอน้ำหมู่บ้านละ 500 ฝาย รวมทั้งสิ้น 52,000 ฝาย แล้วเสร็จเมื่อปี 2562 ในโครงการ “รักษ์น้ำ ฟื้นป่า” ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมีนายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนายบุญลือ ธรรมธรานุรักษ์ นายอำเภอแม่แจ่ม และกำนันทั้ง 7 ตำบลของอำเภอแม่แจ่ม ร่วมรับมอบ

**************************

เชียงใหม่ – คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ มีมติเห็นชอบให้สถานศึกษา 40 แห่ง เปิดเรียนแบบ On Site ได้แล้ว ภายใต้มาตรการป้องกันโรคที่เข้มข้น

ที่ห้องประชุม 3 ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ดร.ทรงยศ คำชัย หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยในการแถลงข่าวสื่อมวลชนประจำสัปดาห์ ถึงแนวทางการเปิดการเรียนการสอนแบบปกติ (On Site) ว่าเมื่อวานนี้ (13 ก.ย. 64) สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่

ได้เสนอรายชื่อสถานศึกษา จำนวน 40 แห่ง แยกเป็น โรงเรียนสังกัดอาชีวศึกษา 4 แห่ง โรงเรียนนานาชาติ 16 แห่ง และโรงเรียนเอกชนอีก 20 โรงเรียน ที่มีความประสงค์จะขอจัดการเรียนการสอน แบบ On site โดยทุกโรงเรียนได้ผ่านเกณฑ์การประเมินของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 (สคร.1) และคณะกรรมการการศึกษาในระดับพื้นที่อำเภอ เทศบาล ที่ให้ความเห็นชอบแล้ว

***************************

เชียงใหม่ – สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมเจรจาธุรกิจ Online Business Matching “โครงการส่งเสริม และพัฒนาการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ชายแดนภาคเหนือ ปี 2564″

(14 ก.ย. 64) ที่ ห้อง Convention 3 Wintree City Resort Chiang Mai อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการเจรจาธุรกิจ Online Business Matching ภายใต้โครงการส่งเสริมการค้าชายแดนภาคเหนือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยมี นางพนิดา วานิชรัตน์ พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมคณะทำงานด้านการตลาดระดับจังหวัด (เซลล์แมนจังหวัดเชียงใหม่) เข้าร่วมในพิธีเปิด

****************************

เชียงใหม่  -ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ)นพ.บรรณกิจ  โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ หลักสูตรการเตรียมผู้นำสายปฏิบัติการ เพื่อการทำงานในศตวรรษที่ 21” รุ่นที่ 7 (Management for Excellence Supervisory : MES7)

โดยมี รศ.พญ.สุรินทร์พร ลิขิตเสถียร รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดอบรม เพื่อให้บุคลากรระดับหัวหน้างาน และหัวหน้าหน่วยงาน สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้ “เก่งงาน เก่งคน เก่งการจัดการ พัฒนาความรู้และทักษะด้านคน เงิน ของ เพื่อดึงศักยภาพความเป็นผู้นำออกมาอย่างเต็มที่ ” เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2564 ณ ศูนย์ MTEC ชั้น 4 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มช. โดยจัดการอบรมในรูปแบบการอบรมออนไลน์ ผ่านโปรแกรม ZOOM

***************************

เชียงใหม่ – อำเภอดอยเต่า ลงพื้นที่ออกหน่วยให้บริการฉีดวัคซีน (Mobile Unit) เชิงรุกให้กับประชาชน ในถิ่นทุรกันดารและห่างไกลจากอำเภอ

ที่ วัดจอมสติ ตำบลมืดกา อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ นายนิติปกรณ์ แสงสุวรรณ นายอำเภอดอยเต่า พร้อมด้วยสาธารณสุขอำเภอ ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง ทีมแพทย์และพยาบาลโรงพยาบาลดอยเต่า กำนันผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ตำบลมืดกาและท่าเดื่อ ลงพื้นที่ออกหน่วยให้บริการฉีดวัคซีน (Mobile Unit) เชิงรุกให้กับประชาชนบ้านดอยแก้ว-ดอยหลวง ซึ่งอยู่ในพื้นที่ทุรกันดารและห่างไกลจากอำเภอ แต่เนื่องจากในวันนี้มีฝนตกลงมาอย่างหนัก ทำให้มีผู้เข้ารับบริการฉีดวัคซีนต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้
ทั้งนี้ ทางอำเภอได้มีการประชุมหารือร่วมกันแล้วจะดำเนินการลงพื้นที่เพื่อฉีดวัคซีนให้กับกลุ่มเป้าหมายอีกครั้ง เพื่อให้ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อยต่อไป
                                                                                             ***********************
ลำพูน -( 14 กันยายน 2564) ที่ ศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัดลำพูน นางสุภาพรรณ หมั่นเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วย นายแพทย์สันติ วงศ์ฝั้น รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำพูน และ นายแพทย์สาริกข์ พรหมมารัตน์ นายแพทย์ชำนาญการพิเศษโรงพยาบาลลำพูน แถลงสถานการณ์ COVID-19 ในพื้นที่ จังหวัดลำพูน
ประจำวัน อังคาร ที่ 14 กันยายน 2564 ของจังหวัดลำพูน  ซึ่งพบรายงานผู้ติดเชื้อโควิด-19  รายใหม่ภายในพื้นที่จังหวัดลำพูน จำนวน 4 ราย พบผู้ติดเชื้อจากมาตรการ Bubble and Seal จำนวน 20 ราย ทำให้จังหวัดลำพูนมียอดสะสมตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน –14 กันยายน 2564  สะสม 1,590 ราย ยอดสะสมของผู้เสียชีวิตอยู่ที่ 13 ราย  อยู่ระหว่างการรักษาตัวทั้งหมด 445 ราย แบ่งเป็น ใน รพ.ลำพูน 63 ราย  รพ.สนามเวียงยอง 114 ราย  รพ.สนามป่าซาง 66 ราย รพ.อื่นๆ 88 ราย และ รักษาหายแล้ว 1,134 ราย
                                                                                              ******************************

ผู้ว่าฯเชียงราย ตรวจเยี่ยมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 (ศปก.) อำเภอ เทิง และ ขุนตาล ย้ำควรเข้ารับวัคซีนตามที่ภาครัฐกำหนด สร้างภูมิคุ้มกันหมู่

 นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย นายแพทย์คงศักดิ์ ชัยชนะ ผู้ช่วยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 (ศปก.) อำเภอเทิง และศูนย์กักตัวในชุมชน ที่อำเภอเทิง โดยมีนายบุญส่ง ตินารี นายอำเภอเทิง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่อำเภอเทิงรายงานสถานการณ์โดยรวมของการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19  

************************

ลำปาง – (14 ก.ย.64) ที่ห้องประชุมเวียงละกอน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย นายศรัณยู มีทองคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พลตรี อโณทัย ชัยมงคล ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32 หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

เข้าร่วมประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ในการติดตามและเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference) ของกระทรวงมหาดไทย โดยมี พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมฯ

***************************

แม่ฮ่องสอน –     เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด เพื่อลดการแพร่กระจายเชื้อ และความปลอดภัยของผู้ป่วยที่พักรักษาตัวในโรงพยาบาล ทางโรงพยาบาลแม่สะเรียง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน จึงขอความร่วมมือ “งดเยี่ยมผู้ป่วยทุกกรณี”

โดยอนุญาตให้เฝ้าไข้ได้เฉพาะผู้ป่วยที่มีความจำเป็นเท่านั้น ให้ใช้บัตรเยี่ยมไข้ และไม่อนุญาตให้เปลี่ยนผู้เฝ้าไข้ แนะนำให้ญาติ เยี่ยมผู้ป่วยทางโทรศัพท์ วีดีโอคอล หรือวิธีการอื่น แทนการเดินทางมาโรงพยาบาล นอกจากนี้ “งด” ให้บริการ คลินิกนอกเวลาราชการ (OPD นอกเวลาฯ) ตั้งแต่ เวลา 16:30 น. เป็นต้นไป ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โรงพยาบาลแม่สะเรียง โทรศัพท์ 053-681027

*******************************

เชียงใหม่ – สำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องการอนุรักษ์พลังงาน พลังงานทดแทน และเทคโนโลยีพลังงาน
ที่มีโชคพลาซ่า

นายชำนาญ กายประสิทธิ  พลังพลังงานจังหวัดเชียงใหม่

**************************

ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่แสดงความยินดี วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตเชียงใหม่

ดร.จารุวัฒน์ สัตยานุรักษ์  รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตเชียงใหม่

**************************

สวนสัตว์เชียงใหม่ได้จัดกิจกรรมการส่งเสริมพฤติกรรมสัตว์ สำหรับวันนี้สวนสัตว์เชียงใหม่ได้จัดกิจกรรมให้แก่ “ม้าแคระ” โดยชื่อกิจกรรมว่า “ซ่อนอาหารในท่อPVC”

มีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นประสาทดมกลิ่นในการหาอาหาร โดยการนำอาหารที่ม้าแคระกินเป็นประจำใส่ในท่อPVCที่มีฝาปิดมิดชิดและเจาะรูเพื่อให้กลิ่นอาหารที่อยู่ด้านในออกมา แล้วนำไปวางไว้ภายในส่วนจัดแสดง โดยมีเจ้าหน้าที่คอยสังเกตพฤติกรรมของสัตว์ว่ามีการตอบสนองอย่างไรบ้าง หลังจากการเฝ้าสังเกตุผลปรากฎว่าม้าแคระให้ความสนใจในดมหาอาหารที่เจ้าหน้าที่นำใส่ไว้ในท่อPVC และพยายามจะนำเอาอาหารออกมากิน ซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่เจ้าหน้าที่ได้กำหนดไว้ โดยหลังจากนี้จะได้มีการเก็บข้อมูลเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในครั้งต่อไป

****************************

นายลักษณ์ บุญชละ นายกเทศมนตรีตำบลสันผีเสื้อ จังหวัดเชียงใหม่

**************************

เชียร์”ช้างเผือก”ให้กระหน่ำต้องมี !!! กับชุดแข่งขันสโมสรเชียงใหม่ ยูไนเต็ด ฤดูกาล 2021/22 ครบทั้ง 6 สี
🔺 ️พร้อมจำหน่ายแล้วทางเพจ CMUTD SHOP (จัดส่งทั่วประเทศ) 🔺️
ติดต่อสอบถามรายละเอียดการสั่งซื้อได้ที่ Inbox เพจ CMUTD SHOP
                                                              ******************
“เสือร้ายเมืองเวียงพิงค์ “พร้อมพุ่งชนทุกเป้าหมาย 👊🏼
⁣⁣
เตรียมตัวให้พร้อมแล้วลุยไปด้วยกัน! “พยัคฆ์ล้านนา” เชียงใหม่ เอฟซี ออกเยือน “นาคามรกต” เกษตรศาสตร์ เอฟซี วันที่ 15 ก.ย. 64 เวลา 17.00 น. ถ่ายทอดสดทาง AIS Play ✌🏼
                                                                       **************************
⚔️ Match3 (HOME) (ปิดสนาม) ⚽ ลำพูน วอริเออร์ vs ขอนแก่น เอฟซี 📆 วันพุธที่ 15 กันยายน 2564⏲️ เวลา 18.00 น.
🏟️ สนามแม่กวงสเตเดี้ยม จ.ลำพูน LIVE : AIS PLAY #Lamphunwarriors
                                                                                          ***********************

🧚‍♀️✨ BEST OF THE BEST VICTORY GOLF SECRET DAY ✨🧚‍♀️

👼 “วันแห่งความลับกอล์ฟชัยชนะ”  ✨ที่สุดของที่สุดทั้งเสาร์ – อาทิตย์✨ ⛳️สนามกอล์ฟ กัซซัน เลกาซี่ กอล์ฟ คลับ⛳️ วันที่ 18 – 19 กันยายน 2564 2 วันเท่านั้น ‼‼ราคาเพียง 750 บาท/ท่าน รวมกรีนฟี + แคดดี้ + รถกอล์ฟEVERYONE CAN SWING

⛳️สนามกอล์ฟ กัซซัน พาโนราม่า กอล์ฟ คลับ⛳️ วันที่ 18 – 19 กันยายน 2564 2 วันเท่านั้น ‼‼ราคาเพียง 650 บาท/ท่านรวมกรีนฟี + แคดดี้ + รถกอล์ฟEVERYONE CAN SWING

ออกรอบเล่นกอล์ฟสบาย สะดวก ปลอดภัย ⛳️เราร่วมแรงร่วมใจกัน ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด เชื้อไวรัส Covid-19 ❤️

☎️ จองออกรอบ กัซซัน เลกาซี่ กอล์ฟ คลับ ⛳️
กรีนฟี โปรช็อป : 053-921846, 081-7167711
ฝ่ายขายและการตลาด : 053-921815, 083-5800146
Line ID : Gassangolf

☎️ จองออกรอบ กัซซัน พาโนราม่า กอล์ฟ คลับ ⛳️
กรีนฟี โปรช็อป : 065-4165961
ฝ่ายขายและการตลาด : 053-921815, 083-5800146
Line ID : Gassangolf

คุณ( โจ้ ) สุพชฌาย์ เสวตไอยาราม ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด กัซซันกอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท  จ.ลำพูน

***************************

ขอขอบคุณ ข้อมูล ภาพ/ข่าว สำนักงานประชาสัมพันธ์ เชียงใหม่,คณะแพทยศาสตร์ มช. สำนักงานประชาสัมพันธ์ เขต 3  ,มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตเชียงใหม่,พร้อมแหล่งข่าวทุกหน่วยงาน

ติดตามชม . มวลชนทีวี  “ข่าวท้องถิ่น” สารคดี วัฒนธรรมพื้นบ้านเมืองล้านนา,เพลงคำเมือง,ซอ  ออกอากาศทุกวัน ..เข้ากลูเกิล “มวลชนออนไลน์นิวส์”  (ทั่วไทย ทั่วโลก) รับชมผ่านมือถือทุกระบบ ตลอด 24 ชั่วโมง

Related posts