#สวนสัตว์เชียงใหม่ได้จัดกิจกรรมการส่งเสริมพฤติกรรมสัตว์ สำหรับวันนี้สวนสัตว์เชียงใหม่ได้จัดกิจกรรมให้แก่ “ม้าแคระ”

สวนสัตว์เชียงใหม่ได้จัดกิจกรรมการส่งเสริมพฤติกรรมสัตว์ สำหรับวันนี้สวนสัตว์เชียงใหม่ได้จัดกิจกรรมให้แก่ “ม้าแคระ” โดยชื่อกิจกรรมว่า “ซ่อนอาหารในท่อPVC”มีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นประสาทดมกลิ่นในการหาอาหาร โดยการนำอาหารที่ม้าแคระกินเป็นประจำใส่ในท่อPVCที่มีฝาปิดมิดชิดและเจาะรูเพื่อให้กลิ่นอาหารที่อยู่ด้านในออกมา แล้วนำไปวางไว้ภายในส่วนจัดแสดง โดยมีเจ้าหน้าที่คอยสังเกตพฤติกรรมของสัตว์ว่ามีการตอบสนองอย่างไรบ้าง หลังจากการเฝ้าสังเกตุผลปรากฎว่าม้าแคระให้ความสนใจในดมหาอาหารที่เจ้าหน้าที่นำใส่ไว้ในท่อPVC และพยายามจะนำเอาอาหารออกมากิน ซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่เจ้าหน้าที่ได้กำหนดไว้ โดยหลังจากนี้จะได้มีการเก็บข้อมูลเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในครั้งต่อไป

Related posts