#ขอเชิญติดตามรับชมรายการ “สุขภาพดีกับหมอสวนดอก ” ตอน.. ผู้บริหารคณะแพทย์ พบประชาชน 📍วันพุธ ที่ 15 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น.

ขอเชิญติดตามรับชมรายการ “สุขภาพดีกับหมอสวนดอก ”
ตอน.. ผู้บริหารคณะแพทย์ พบประชาชน

📍วันพุธ ที่ 15 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น.
————————————————
วิทยากรโดย…
: ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ) นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์
คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

: ผศ.นพ.นเรนทร์ โชติรสนิรมิต
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
————————————————
Facebook   : สุขภาพดีกับหมอสวนดอก
Clubhouse : Official clubhouse of Faculty of medicine, Chiang Mai University

#MEDCMU
#สุขภาพดีกับหมอสวนดอก
#MedCMUในมือคุณ
#คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Related posts