#เจ้าคณะจังหวัดลำพูน ร่วมกับ เจ้าอาวาสวัดมหาวันลำพูน มอบพระรอบวัดมหาวัน รุ่นกรุอดีตเจ้าอาวาสวัดมหาวันสร้างในปี 2537 ให้กับชมรมสื่อมวลชนอาวุโสเชียงใหม่ จำนวน 999 องค์ เพื่อนำออกให้ประชาชนบูชา องค์ละ 199 บาท รายได้สมทบกองทุนสวัสดิการชมรมฯ

เมื่อวันเสาร์์ที่ 11 กันยายน 2564 วัดมหาวันจังหวัดลำพูน ได้จัดพิธีบูชาครูบูรพาจารย์พุทธาภิเษก พระรอดพยุงหนุนดวง,พระกริ่งอิ่มบุญ,เททองหล่อนำฤกษ์พญาสิงห์ไชยมงคลรุ่งเรืองยศ รุ่น๑ วัดมหาวัน จังหวัดลำพูน

ในฤกษ์มงคลเสาร์5 แบบฉบับพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยานมหาเถระ ผู้เป็นมหาบูรพาจารย์ โดยมีพระเดชพระคุณพระเทพรัตนนายก เจ้าคณะจังหวัดลำพูน เจ้าอาวาสวัดพระธาตุหริภุญชัย เป็นประธาน พร้อมด้วย พระปลัดประกอบบุญ สิริญาโณ เจ้าอาวาสวัดมหาวัน จังหวัดลำพูน และพระสงฆ์ในจังหวัดลำพูน ซึ่งเป็นพิธีใหญ่ในวิหารของวัด

วัดมหาวัน ลำพูน ได้ชื่อว่าเป็นวัดสำคัญของจังหวัดลำพูน เป็นที่ประดิษฐานพระรอดหลวง ที่พระนางจามเทวี องค์ปฐมกษัตริย์แห่งนครหริภุญชัย นำมาจากเมืองละโว้ และเป็นสถานที่กรุต้นกำเนิด พระรอดมหาวัน หนึ่งในพระเครื่องชุดเบญจภาคีที่มีนักสะสมพระเครื่องพระบูชาไทย นิยมเช่า บูชา ทั่วประเทศ

โอกาสที่เป็นพิธีมงคลฤกษ์ ทางพระเดชพระคุณเจ้า พระเทพรัตนราชเจ้าคณะจังหวัดลำพูน และ พระปลัดประกอบบุญ สิริญาโณ เจ้าอาวาสวัดมหาวัน ลำพูน ได้มอบพระรอดมหาวัน ลำพูน จากกรุอดีตเจ้าอาวาสวัดได้สร้างขึ้น ให้กับ ชมรมสื่อมวลชนอาวุโสเชียงใหม่ จำนวน 999 องค์ โดยที่พระเดชพระคุณเจ้าอดีตเจ้าวาสวัดมหาวัน ลำพูน องค์ก่อนได้สร้างกดพิมพ์ไว้ ปี พ.ศ.2537 ได้เข้าพิธีปลุกเสก และอธิฐานจิตจากเกจิอาจารย์ชื่อดังเมืองหริภุญไชยหลายรูป โดยใช้มวลสาร ดินมงคล และนำไปทำพิธีปลุกเสกที่ 4 สังเวชยนีสถาน ประเทศอินเดีย และเนปาล ที่สำคัญได้แก่ ประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน ชีวประวัติสำคัญของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จากประเทศอินเดีย เพื่อให้พุทธศาสนิกชนชาวพุทธได้บูชา ไว้ติดตัวจะปลอดภัยแคล้วคลาด ทั้งหลายทั้งปวง รายได้จากการให้บูชาพระรอดมหาวัน ลำพูน นี้เพื่อเป็นสวัสดิการ -​ นันทนาการ ของสมาชิกชมรมฯ และพระรอดมหาวัน ลำพูน จำนวน 999 องค์ นี้ ซึ่งชื่อพระรอดอินเดียรุ่นยมกปฏิหาริย์ ปี 2537 ทางพระเดชพระคุณเจ้า พระปลัดประกอบบุญ สิริญาโณ ได้นำพระรอดรุ่นนี้ เข้าร่วมพิธีไหว้ครูบูรพาจารย์ เสาร์ ๕ ยันเกราะเพชรฯ และพิธีพุทธาภิเษกพระรอดพยุงหนุนดวง (แกะจากไม้พยุง)​ ในครั้งนี้อีกด้วย โดยนายอำนาจ จงยศยิ่ง ประธานชมรมฯ ได้นำคณะกรรมการบริหารร่วมพิธีด้วยๆ ผู้สนใจสั่งจองได้ที่ หนังสือพิมพ์ภาคเหนือ โทร. 053 222 585 และคณะกรรมการบริหารชมรมสื่อมวลชนอาวุโสเชียงใหม่

Related posts