“เล่าเรื่อง เมืองล้านนา” 14 กันยายน 2564

เชียงใหม่ – คณะกรรมการบริหารจัดการการฉีดวัคซีนจังหวัดเชียงใหม่ แจงจะได้รับวัคซีน Sinovac เพิ่มเติมภายในกลางสัปดาห์นี้ พร้อมให้ศูนย์ฉีดวัคซีนเร่งส่งแผนการบริหารจัดการวัคซีน เพื่อให้ได้รับการจัดสรรอย่างทั่วถึง 

(13 ก.ย. 64) ที่ศูนย์บัญชาการบริหารการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดเชียงใหม่ นายรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประธานศูนย์บริหารการจัดการวัคซีนฯ ประชุมร่วมคณะกรรมการบริหารจัดการการฉีดวัคซีนจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน และหารือ แนวทางการบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโควิด-19 ของจังหวัดเชียงใหม่ โดยวันนี้ที่ประชุมได้มีการติดตามการจัดทำแผนบริหารจัดการวัคซีนของศูนย์ฉีดฯ แต่ละอำเภอ และเร่งรัดศูนย์ฉีดฯที่ยังไม่ได้ส่งแผน

เร่งดำเนินการจัดทำและส่งแผนโดยเร็วที่สุด เพื่อจะได้รับการจัดสรรวัคซีนได้อย่างทั่วถึง และคาดว่าภายในกลางสัปดาห์นี้ทางจังหวัดเชียงใหม่จะได้รับการจัดสรรวัคซีน Sinovac มาเพิ่มอีก อย่างไรก็ตามทางศูนย์บัญชาการบริหารการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดเชียงใหม่ จะได้จัดสรรไปยังกลุ่มเป้าหมายของศูนย์ฉีดฯแต่ละอำเภอให้ครบตามเป้าหมายก่อน จากนั้นจะเป็นกลุ่มของบุคคลทั่วไป ทั้งนี้หากศูนย์ฉีดฯอำเภอใด ประสงค์ต้องการจะขอรับการจัดสรรวัคซีนเพิ่มให้จัดทำแผนและแจ้งมายังศูนย์บริหารการฉีดวัคซีนฯจังหวัดเชียงใหม่เพื่อรับการจัดสรรต่อไป

*************************

เชียงใหม่ – คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ออกคำสั่งปิดสถานที่เสี่ยงเพิ่มอีก 3 แห่ง เป็นระยะเวลา 14 วัน เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่อำเภอหางดง และอำเภอเมืองเชียงใหม่ พร้อมขอให้ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงเข้ารับการตรวจคัดกรองหาเชื้อไวรัสโควิด-19 และกักตัว 14 วัน

(13 ก.ย. 64) ที่ศูนย์บัญชาการสถานการณ์การระบาดโรค Covid-19 จังหวัดเชียงใหม่ นายกนก ศรีวิชัยนันท์ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่าตามที่สำนักงานสาธารณสุขพบการติดเชื้อโรคโควิด – 19 เป็นกลุ่มก้อน ในสถานีบริการน้ำมัน บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชั่น จำกัด (ปั๊มน้ำมันพีที สันผักหวาน) ตั้งอยู่เลขที่ 328 หมู่ที่ 3 ตำบลสันผักหวาน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ จึงได้มีมติออกคำสั่งที่  149 / 2564 เรื่อง  ปิดสถานที่เสี่ยงเป็นการชั่วคราว โดยให้ปิดสถานีบริการน้ำมัน บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชั่น จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 328 หมู่ที่ 3 ตำบลสันผักหวาน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นเวลา 14 วัน ตั้งแต่วันที่ 11 กันยายน 2564 ถึงวันที่ 24 กันยายน 2564

***********************

ลำปาง – นายชัยธวัช ศิวบวร หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 14 กันยายน  2564 เวลา 05.41 น. 

กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว กรมอุตุนิยมวิทยา รายงานเกิดแผ่นดินไหว รายงานเกิดแผ่นดินไหวในพื้นที่ตำบลแม่สุก อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง ขนาด 2.7  ความลึก 5 กิโลเมตร พิกัด 18.835°N, 99.563°E  โดยในพื้นที่รู้สึกความสั่นไหวได้เล็กน้อย

**************************

เชียงใหม่ – รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตเชียงใหม่ เป็นผู้แทนรับมอบ​ หนังสืออนุญาตให้ใช้ที่ราชพัสดุ

วัน​จัน​ทร์ที่ 13 กันยายน​ 2564
เวลา 13.30 น.ดร.ปริ​วัฒน์​ วรรณ​กลาง​ อธิการบดี​มหา​วิทยาลัย​การกีฬา​แห่งชาติ


มอบอำนาจให้​ ดร.จารุวัฒน์ สัตยานุรักษ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตเชียงใหม่

เป็นผู้แทนรับมอบ​ หนังสืออนุญาตให้ใช้ที่ราชพัสดุ จากท่านสมเกียรติ​ บุญทัน ธนารักษ์​พื้นที่​จังหวัด​เชียงใหม่​ เพื่อจัดตั้งโครงการศูนย์ฝึกกีฬาบนพื้นที่สูง การขอใช้ประโยชน์ที่ดินราชพัสดุ แปลง​ ช.1664​ (บางส่วน) อ.ดอยหล่อ​ จ.เชียงใหม่​ จำนวนเนื้อที่ 555​ ไร่

 

 
โดย นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัด​เชียงใหม่​ ลงนาม​เป็นที่เรียบร้อยครับ

***************************

มช. ร่วมกับมูลนิธิกสิกรไทย ขับเคลื่อนโครงการ น่าน “Sandbox” ยกระดับพืชสมุนไพร ช่วยเหลือสังคมไทย ให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคุณกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร ประธานกรรมการมูลนิธิกสิกรไทย ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับ มูลนิธิกสิกรไทย โดยมี คุณอนันต์ ลาภสุขสถิต ประธานสถาบัน เค อะโกร-อินโนเวท และรองศาสตราจารย์ ดร.ภก.สุพัฒน์ จิรานุสรณ์กุล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีดังกล่าว เมื่อวันจันทร์ที่ 13 กันยายน 256

*****************************

เชียงใหม่ – ขอเชิญติดตามรับชมรายการ “สุขภาพดีกับหมอสวนดอก ”  ตอน.. ผู้บริหารคณะแพทย์ พบประชาชน📍วันพุธ ที่ 15 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น.

วิทยากรโดย…
: ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ) นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์   คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

: ผศ.นพ.นเรนทร์ โชติรสนิรมิต   ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
————————————————
Facebook   : สุขภาพดีกับหมอสวนดอก
Clubhouse : Official clubhouse of Faculty of medicine, Chiang Mai University

#MEDCMU
#สุขภาพดีกับหมอสวนดอก
#MedCMUในมือคุณ
#คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

*************************

ทำงานอย่างเข้มแข็ง ทำชายชาติทหารหาญ ทั้งปราบปรามยาเสพติด พร้อมให้การช่วยเหลือชาวบ้านอย่างเต็มที่ ในสถานการรณ์ การระบาดของเชื้อร้ายโควิด 19 ประชาชนอุ่นใจ

พลตรีสุรจิต สุขีเมฆ  รองผู้บัญชาการ ศูนย์ปฏิบัติการบริหาร การแก้ไขปัญหายาเสพติด ชายแดนภาคเหนือ
(
รอง ผบ.ศป.บส.ชน.)

****************************

ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ (ตอนบน) บินสำรวจพื้นที่ เป็นข้อมูลการทำฝนหลวงช่วยเหลือเกษตรกร

นายรังสรรค์ บุศย์เมือง ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ(ตอนบน)

**********************

สองนักข่าวรุ่นเก๋าเมืองเวียงพิงค์ ไม่นิ่งดูดาย ตระเวณติดตามข่าวทุกพื้นที่ ปฏิบัติงานข่าวอย่างเข้มข้น สมเป็นตัวแทนของประชาชน

นายอำนาจ จงยศยิ่ง ประธานชมรมสื่อมวลชนอาวุโสเชียงใหม่

วีรบุตร เชื้อศรีลา   ลานนานิวส์

*************************

สื่อหน่วยงานภาครัฐ มุ่งมั่นตั้งใจ  ที่ขยันขันแข็ง ประสานงานสื่อมวลชน นำข่าวที่มีสาระเป็นประโยชน์ ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ – โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มช. ออกสู่สาธารณชน อย่างต่อเนื่อง รวดเร็ว

***************************

ข่าว 1 .ณะแพทยศาสตร์ มช. เชิญ ร่วมบริจาคสมทบทุน เพื่อปรับปรุงอาคารผู้ป่วย “สุจิณุโณ” –

ข่าว  2.สวนสัตว์เชียงใหม่ ส่งเสริมกิจกรรมส่งเสริมพฤติกรรมสัตว์

******************************

MedCMU Hall of Fame : รางวัลแห่งความภูมิใจ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับผศ.นพ.เศรษฐพงศ์ บุญศรี และคณะโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

ในโอกาสได้รับ” รางวัลดีเด่นGood in Change ประจำปี 2564 “

*******************************

สุดสัปดาห์นี้ ห้ามพลาดกับการลงสนามแมตช์ที่สามของทัพ “ช้างเผือก” ในศึกรีโว่ ไทยลีก 2021/22 กับการบุกไปเยือนทีมแกร่งอย่าง “ปราสาทสายฟ้า” บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด
บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด vs เชียงใหม่ ยูไนเต็ด 🗓 วันเสาร์ที่ 18 กันยายน 2564   เริ่มคิกออฟเวลา 18.30 น.  🏟 ช้าง อารีน่า จ.บุรีรัมย์📱 ถ่ายทอดสด: PPTVHD ช่อง 36 และ AIS PLAY

************************

“โค้ชเบ๊” พอใจฟอร์ม”พยัคฆ์ล้านนา” การออกนอกบ้านครั้งแรก ที่สามารถเก็บชัยชนะได้

ทำให้” เชียงใหม่เอฟซี” คว้า 6 แต้มเต็ม จากการชนะ 2 เกม ติดต่อกัน! เสื้อร้ายแห่งเวียงพิงค์ จะเดินหน้าขย้ำคู่แข่งอย่างดุดันต่อไป
                                                                                              ***********************
Match3 (HOME) (ปิดสนาม)  ⚽ ลำพูน วอริเออร์ vs ขอนแก่น เอฟซี  📆 วันพุธที่ 15 กันยายน 2564     เวลา 18.00 น  🏟️ สนามแม่กวงสเตเดี้ยม จ.ลำพูน

***************************

นายอนุเทพ คงแก้ว ประธานชมรมฟุตบอลจังหวัดลำปาง และนายฉัตรชัย ณ ลำปาง ที่ปรึกษาชมรมฟุตซอลจังหวัดลำปาง พร้อมคณะกรรมการฯ เข้าพบ นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง และนายวราวุฒิ หน่อคำ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

เพื่อหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านการพัฒนาและยกระดับกีฬาฟุตบอลและฟุตซอลจังหวัดลำปาง ซึ่งนับว่าเป็นกีฬายอดนิยมและได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นจำนวนมาก

*************************

การ แข่งขัน Lady New Normal Golf For Health ครั้งที่ 1 สนามกัซซัน เลกาซี่ กอล์ฟ คลับ

**************************

ขอขอบคุณ ข้อมูล ภาพ/ข่าว สำนักงานประชาสัมพันธ์ เชียงใหม่,คณะแพทยศาสตร์ มช. สำนักงานประชาสัมพันธ์ เขต 3  ,มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตเชียงใหม่,พร้อมแหล่งข่าวทุกหน่วยงาน

ติดตามชม . มวลชนทีวี  “ข่าวท้องถิ่น” สารคดี วัฒนธรรมพื้นบ้านเมืองล้านนา,เพลงคำเมือง,ซอ  ออกอากาศทุกวัน ..เข้ากลูเกิล “มวลชนออนไลน์นิวส์”  (ทั่วไทย ทั่วโลก) รับชมผ่านมือถือทุกระบบ ตลอด 24 ชั่วโมง

 

Related posts