#ชาวพยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ค้านการแปลงที่ดินเป็นราชพัสดุ

เมื่อเวลา 09.00 น. วันจันทร์ที่ 13. กันยายน 2564. ณ ลานอเนกประสงค์. สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง อำเภอพยุหะคีรี. จังหวัดนครสวรรค์ จัดประชุมผู้นำหมู่บ้าน ผู้นำท้องถิ่น และประชาชนในเขตอำเภอพยุหะคีรี

โดยมีนายเสนาะ ยอดหงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง(อบต.) และนายสุเทพ คัจฉสุวรรมณี รองนายกอบต.เขาทอง เป็นประธานในการประชุมผู้นำหมู่บ้าน ผู้นำท้องถิ่นและประชาชนที่เป็นเจ้าของพื้นที่ที่ดินหลังมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตนครสวรรค์และบริเวณใกล้เคียง เพื่อสอบถามความคิดเห็น กรณีที่มีนายทหารจากมณฑลทหารบกที่ 31. (มทบ.31) ได้มาพบเพือให้ประชาชนยินยอมในการแปลงที่ดินเป็นที่ดินราชพัสดุและขอประชุมชาวบ้านที่เป็นเจ้าของที่ดินในอำเภอพยุหะคีรี ซึ่งเป็นที่ดินที่ประชาชนใช้ทำกินทำเกษตรกรรม ปลูกพืชไร่ ปลูกพืชสวนครัวและเลี้ยงสัตว์ เป็นเวลานานบางรายทำกินมากว่า 20 ปี ทั้งนี้เป็นการครอบครองหลายรูปแบบ อาทิเช่น เป็นใบสค.1 ใบไตร่สวน ใบ ปท.5 ซึ่งมีการเสียภาษีมาโดยตลอด แต่มาในระยะ 3- 4 ปีที่ผ่านมา อบต.ไม่เรียกเก็บภาษีดอกหญ้า


โดยประธานแจ้งว่าทีมชุดทหารและเจ้าหน้าที่ดินจังหวัดนครสวรรค์จะมาประชุมในเวลา 13.00 น.เป็นต้นไปในวันเดียวกันนี้ แต่ต่อมาได้รับแจ้งจาก นายกอบต.เขาทองแจ้งว่าที่นัดไว้ขอยกเลิกการประชุม ประชาชนจึงแยกย้ายกันกลับ


จากการสอบถามชาวบ้านที่มาประชุมส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยกับการแปลงที่ดินออกเป็นที่ดินราชพัสดุ แต่เห็นตรงกันที่จะออกเป็นใบโฉนดที่ดิน เพราะสามารถแปลงเป็นเงิน หรือทำการก่อสร้างบ้านหรือนำไปค้ำประกันเงินกู้ธนาคารได้
ชาวบ้านบางรายยังให้ความเห็นว่าทางราชการยังออกใบประกาศมที่ดินที่ใช้ก่อสร้างมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตนครสวรรค์เป็นที่ดืนมีโฉนดจำนวน 1,009 ไร่ได้เลย ซึ่งตั้งอยู่บริเวณเดียว ที้งนี้ฝากถึงผู้แทนราษฏรจังหวัดนครสวรรค์ซึ่งส่วนใหญ่เป็นพรรครัฐบาลช่วยสนับสนุนหรือผลักดันให้ที่ดินออกเป็นโฉนดที่ดินเพื่อเป็นประโยชน์กับชาวบ้านต่อไป

Related posts