#มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต้อนรับนักศึกษาโครงการ USAC ภาคการศึกษา Fall 2021 และ Yearlong 2021-2022

รองศาสตราจารย์ โรม จิรานุกรม รองอธิการบดี พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิติพงษ์ ยอดมงคล ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต้อนรับนักศึกษาโครงการ USAC ภาคการศึกษา Fall 2021 และ Yearlong 2021-2022 โดยมีอาจารย์ฉายดรุณ ทิพวรรณ ผู้อำนวยการโครงการ USAC เชียงใหม่และขอนแก่น ร่วมต้อนรับและพบปะแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับนักศึกษาของโครงการฯ

ณ ห้องประชุมบุญสม มาร์ติน อาคารยุทธศาสตร์ สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันจันทร์ที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2564

Related posts