#ถ่ายทำการแสดงวัฒนธรรมไทยเผยแพร่ใน “มหกรรมแลกเปลี่ยนการแสดงนานาชาติ EntrerRitmos Festival”

วันที่ 11 กันยายน 2564 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมาหาชน) โดยสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ร่วมสนับสนุนสถานที่ในการถ่ายทำการแสดงวัฒนธรรมไทย ของศูนย์แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทยเชียงใหม่

ซึ่งได้รับการเชิญชวนจากสหพันธ์องค์กรวัฒนธรรมเมืองลาร์ราชว์ ประเทศโมรอคโค ในการส่งภาพวิดีโอการแสดงวัฒนธรรมไทย และการแสดงโขน เพื่อนำไปเผยแพร่ทางช่องทางยูทูป ในงาน “มหกรรมแลกเปลี่ยนการแสดงนานาชาติ EntrerRitmos Festival” ระหว่างวันที่ 17 – 21 พฤศจิกายน 2564 ณ เมืองลาร์ราชว์ ประเทศโมรอคโค

Related posts