“เล่าเรื่อง เมืองล้านนา” 13 กันยายน 2564

สถานการณ์โรคโควิด-19 จังหวัดเชียงใหม่ พบเพิ่มอีก 2 คลัสเตอร์ “วงสังสรรค์” และ “ศูนย์อาหารพนักงาน เซ็นทรัลเฟสติวัล” พร้อมเฝ้าระวังการติดเชื้อในหย่อมบ้านหนองเต่า หมู่ 15 ตำบลปิงโค้ง อำเภอเชียงดาว หวั่นยกระดับเป็นคลัสเตอร์ ย้ำกลุ่มเสี่ยงอย่าปกปิดข้อมูล เพราะจะทำให้การควบคุมโรคเป็นไปได้ช้า และไม่ตรงจุด

เมื่อวันที่ (12 ก.ย. 64) ที่ศูนย์บัญชาการสถานการณ์การระบาดโรค Covid-19 จังหวัดเชียงใหม่ ดร.ทรงยศ คำชัย หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ แถลงสถานการณ์การระบาดโรค Covid-19 จังหวัดเชียงใหม่ประจำวัน ว่า  ในขณะนี้ได้พบการติดเชื้อจากการสัมผัสในชุมชนเพิ่มสูงขึ้นอีกครั้ง ซึ่งมาจากการกักตัวไม่ถูกต้องประกอบกับการระบาดในชุมชนที่ยังหาสาเหตุของการติดเชื้อไม่ได้

*****************************

เชียงใหม่ – โรงพยาบาลฝาง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ เชิญชวน ประชาชนผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป , ผู้ป่วย 8 กลุ่มโรคเรื้อรัง , หญิงตั้งครรภ์อายุครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป , โรคอ้วน (ชายน้ำหนัก 90 กิโลกรัมขึ้นไป หญิงน้ำหนัก 70 กิโลกรัมขึ้นไป)

ในเขตตำบลแม่ข่าและตำบลใกล้เคียง มารับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เข็มที่ 1 ซิโนแวค ได้ที่อาคารเอนกประสงค์ เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า ในเวลา 09.00 – 15.00 น. วันเสาร์ที่ 18 กันยายน 64 จำกัดสิทธิ์ 400 ราย

*********************************

เชียงใหม่ – *****แจ้งให้ทราบอีกครั้ง****ประกาศจาก ศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด-19   โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่  การเปลี่ยนแปลงวันนัดฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

สำหรับผู้ที่มีนัดหมายฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 ประจำเดือน กันยายน 2564   โปรดเข้ารับการฉีดวัคซีนตามวันนัดใหม่ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดังนี้

นัดหมายเดิม : 14 กันยายน 2564 –  นัดหมายใหม่ : 13 กันยายน 2564

นัดหมายเดิม : 16 กันยายน 2564 -นัดหมายใหม่ : 15 กันยายน 2564

นัดหมายเดิม : 21 กันยายน 2564 – นัดหมายใหม่ : 20 กันยายน 2564

นัดหมายเดิม : 23 กันยายน 2564 – นัดหมายใหม่ : 22 กันยายน 2564

นัดหมายเดิม : 28 กันยายน 2564 – นัดหมายใหม่ : 29 กันยายน 2564

นัดหมายเดิม : 30 กันยายน 2564  – นัดหมายใหม่ : 1 ตุลาคม 2564

สำหรับผู้ที่มีนัดในวันที่ 6,10, 13, 15, 17,22,27,29 กันยายน 2564 และวันที่ 1 ตุลาคม 2564 การนัดหมายไม่มีการเปลี่ยนแปลง  เวลา นัดหมาย กรุณาดูจากข้อความ SMS ซึ่งทางโรงพยาบาลจะส่งไปยังหมายเลขที่ท่านแจ้งไว้ ในระบบหมอพร้อม ก่อนวันนัดฉีด ประมาณ 1- 3 วัน

***************************

ลำพูน –  (12 กันยายน 2564) ที่ ศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัดลำพูน นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วย นายแพทย์สันติ วงศ์ฝั้น รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำพูน  และ นายแพทย์สาริกข์ พรหมมารัตน์ นายแพทย์ชำนาญการพิเศษโรงพยาบาลลำพูน แถลงสถานการณ์ COVID-19 ในพื้นที่ จังหวัดลำพูน ประจำวัน อาทิตย์ ที่ 12 กันยายน 2564 ของจังหวัดลำพูน 

ซึ่งพบรายงานผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ภายในพื้นที่จังหวัดลำพูน จำนวน 8 ราย พบผู้ติดเชื้อจากมาตรการ Bubble and Seal จำนวน 83 ราย ทำให้จังหวัดลำพูนมียอดสะสมตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน –12 กันยายน 2564  สะสม 1,539 ราย ยอดสะสมของผู้เสียชีวิตอยู่ที่ 13 ราย  อยู่ระหว่างการรักษาตัวทั้งหมด 395 ราย แบ่งเป็น ใน รพ.ลำพูน 66 ราย  รพ.สนามเวียงยอง 118 ราย  รพ.สนามป่าซาง 54 ราย รพ.อื่นๆ 82 ราย และ รักษาหายแล้ว 1,131 ราย

*************************

พะเยา   – นายคเณศ คำนนท์ นายอำเภอภูซาง/ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอภูซาง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชนด้านการกีฬาฟุตบอลและป้องกันยาเสพติด ณ ห้องประชุมบ้านคอดยาว หมู่ที่ 10 ตำบลทุ่งกล้วย อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา

(จัดโดยชมรมเยาวชนบ้านคอดยาว หมู่ที่ 10 ตำบลทุ่งกล้วย และได้รับสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 5) ซึ่งเป็นกิจกรรมด้านเยาวชนในการดำเนินงานขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์ ตามแผนปฏิบัติการด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเบ็ดเสร็จ (พ.ศ.2562 – 2565) โดยมีหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่อำเภอภูซาง เข้าร่วมเปิดโครงการฯ

**************************

เชียงราย – พ.อ.พักตร์พงษ์ เงสันเที๊ยะ หัวหน้ากลุ่มงานนโยบายแผนและการข่าว กอ.รมน. และ พ.อ.สุทัศน์ ถ้ำสุธะ หัวหน้ากลุ่มงานกิจการมวลชน กอ.รมน. ประสานงานบูรณาการร่วมกับอำเภอแม่สาย  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่สาย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน  มอบสิ่งของอุปโภคบริโภคและอุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

ให้กับราษฎรในพื้นที่ จำนวน 2 พื้นที่  ได้แก่ หมู่บ้านการเคหะชุมชนบ้านน้ำจำ  ตำบลโป่งผา อำเภอแม่สาย และ ชุมชนตลาดดอยเวา ตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย  ประเมินผล โดย กอ.รมน. ภายใต้งานบริหารจัดการขับเคลื่อนแผนงานตำบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน  รองรับการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 โดยมี ปลัดฝ่ายความมั่นคงเป็นผู้แทน นายอำเภอแม่สาย กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน,ผู้นำชุมชน และผู้แทนประชาชนในพื้นที่ เป็นผู้รับมอบเพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับราษฎรในพื้นที่ จำนวนกว่า 200 หลังคาเรือน

*****************************

ลำปาง – (12 กันยายน 2564) นายอดิศักดิ์ กิจเจริญธนารักษ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า 2 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ ในฐานะผู้รักษาบริเวณ กฟผ.แม่เมาะ และประธานศูนย์จัดการภาวะวิกฤตโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19)

กฟผ.แม่เมาะ เปิดเผยว่า กฟผ.แม่เมาะ พบผู้ปฏิบัติงานกองบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า 4 ฝ่ายบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ปฏิบัติงานที่อาคาร Workshop กองบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า 4 (ใหม่) จำนวน 1 ราย ซึ่งเข้ารับการตรวจ RT-PCR  เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา ผลการตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (SARS CoV-2) พบผลเป็นบวก โดยคาดว่าติดเชื้อจากคนในครอบครัว เนื่องจากพบคนในครอบครัวติดเชื้อทั้งหมด 5 คน และพักอาศัยอยู่ในพื้นที่ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมืองลำปาง โดยได้เข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลลำปางแล้ว ถือเป็นผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อรายที่ 7 ของ กฟผ.แม่เมาะ นับตั้งแต่เริ่มการระบาด

********************************

เชียงใหม่ –   รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า จากการที่รัฐบาลปลดล็อกพืชกระท่อมออกจากบัญชียาเสพติด ประเภทที่ 5 และผลักดันให้เป็นพืชเศรษฐกิจตัวใหม่ ทีมนักวิจัยของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้ศึกษาและวิจัย 

โดยการปลูกพืชกระท่อมให้มีความเหมาะสมตามนิเวศวิทยาของภาคเหนือ รวมทั้ง มหาวิทยาลัยมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาต่อยอดงานวิจัยด้านพืชกระท่อม ให้ครบวงจรตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ โดยเทคโนโลยีการผลิตพืชกระท่อมของมหาวิทยาลัยแม่โจ้

************************

มทร ล้านนา   แจ้งนักศึกษาที่ยังไม่ได้เข้าระบบเพื่อยืนยันสิทธิ์การขอรับการสนับสนุนค่าบำรุงการศึกษา เพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของตนเองขอแจ้งนักศึกษาที่ยังไม่ได้ดำเนินการเข้าระบบยืนยันสิทธิ์ รวมถึงนักศึกษาที่มีความประสงค์แก้ไขข้อมูลการยืนยันสิทธิ์


สามารถเข้าระบบทะเบียนกลางเพื่อยืนยันการรับสิทธิ์ตามมาตรการการช่วยเหลือของรัฐบาลได้อีกครั้ง ระบบทะเบียนกลาง https://regis.rmutl.ac.th/student/login เมนู S006 👉ระหว่างวันที่ 13-20 กันยายน 2564

**********************************

สวนสัตว์เชียงใหม่  ส่งเสริมพฤติกรรมสัตว์

***********************

**************************

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตเชียงใหม่ สนับสนุนให้ประชาชนออกกำลังกาย เล่นกีฬา  เพื่อสุขภาพแข็งแรง ร่วมมือเทศบาลนครเชียงใหม่ ปรับปรุงสนามให้มาตราฐานอย่างต่อเนื่อง

ดร.จารุวัฒน์ สัตยานุรักษ์  รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตเชียงใหม่

************************

กีฬาสร้างคน คนสร้างชาติ “มวลชน ออนไลน์นิวส์” สนับสนุนข่าวกีฬา เพื่อสุขภาพที่สมบูรณ์ แข็งแรง ปราศจากโรค ของพี่น้องประชาชน

******************************

“ช้างเผือก” ผนึกกำลังเต็มที่เก็บ”หนึ่งแต้มอันล้ำค่า” ที่เป็นผลตอบแทนมาจากการทำงานหนัก และสู้จนถึงวินาทีสุดท้ายของเกม

“บิ๊กก้อง “พิชัย เลิศพงศ์อดิศร ประธานสโมสร เชิญพี่น้องชาวเวียงพิงค์ร่วมส่งกำลังใจให้ เชียงใหม่ ยูไนเต็ด กับฤดูกาลประวัติศาสตร์ครั้งแรกบนเวทีลีกสูงสุด

****************************

เชียงใหม่เอฟซี ฟอร์มกระฉูด  ผนึกแข้งระหน่ำ พาเหรดรัว! “พยัคฆ์ล้านนา” บุกโค่น “ตราชฎา”ราชประชาเอฟซี คาถิ่น บีจีสเตเดี้ยม 

****************************

“ราชันโคขาว” ลำพูนวอริเออร์ ขับเคลื่อนเดินแข้งสุดขีด มุ่งมั่นเต็มที่รวมพลังเปืดแม่กวงเตเดี้ยม อบจ.ลำพูน รับ ขอนแก่นเอฟซี 15 กันยายน นี้ เพื่อคว้า 3 แต้มสำคัญ ยึดหัวตาราง

***************************

“คาวบอย” ฉลุยฟุตบอลมังกรฟ้า ลีก 2021-22 นัดที่ 2 โดยทัพ เเม่โจ้ ยูไนเต็ด เปิดบ้านเอาชนะ เชียงราย ล้านนา ไปด้วยสกอร์ 3-1 จากการทำประตูของ วิชญะ พรประสาท , รุ่งรวิณ ภาโสภะ เเละ รณชัย พงพุทธา ยิงไปคนละ 1 ประตู ช่วยให้ทัพคาวบอยเก็บ 3 คะแนนเเรกในการเเข่งขันซีซั่น 2021-22 ได้สำเร็จ

***************************

ลำพูน – Gassan Khuntan Green Day   โปรโมชั่นพิเศษกรีนเดย์ออกรอบทุกวันพุธภายในเดือน กันยายน 2564 ราคาเพียง 650 บาทต่อท่าน

****************************

ขอขอบคุณ ข้อมูล ภาพ/ข่าว สำนักงานประชาสัมพันธ์ เชียงใหม่,คณะแพทยศาสตร์ มช. สำนักงานประชาสัมพันธ์ เขต 3  ,มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตเชียงใหม่,พร้อมแหล่งข่าวทุกหน่วยงาน

ติดตามชม . มวลชนทีวี  “ข่าวท้องถิ่น” สารคดี วัฒนธรรมพื้นบ้านเมืองล้านนา,เพลงคำเมือง,ซอ  ออกอากาศทุกวัน ..เข้ากลูเกิล “มวลชนออนไลน์นิวส์”  (ทั่วไทย ทั่วโลก) รับชมผ่านมือถือทุกระบบ ตลอด 24 ชั่วโมง

 

Related posts