#สวนสัตว์เชียงใหม่ได้จัดกิจกรรมการส่งเสริมพฤติกรรมสัตว์ สำหรับวันนี้สวนสัตว์เชียงใหม่ได้จัดกิจกรรมให้แก่ “สัตว์โซนแอฟริกา”

สวนสัตว์เชียงใหม่ได้จัดกิจกรรมการส่งเสริมพฤติกรรมสัตว์ สำหรับวันนี้สวนสัตว์เชียงใหม่ได้จัดกิจกรรมให้แก่ “สัตว์โซนแอฟริกา” โดยชื่อกิจกรรมว่า”เปิดเสียงช้างให้ฟัง”มีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นประสาททางหู โดยการนำลำโพงขนาดเล็กใส่ลงไปในกล่องไม้ จากนั้นนำกล่องไม่ไปวางในส่วนจัดแสดงสัตว์แอฟริกาแล้วก็เปิดเสียงช้างให้ดังพอที่เหล่าสัตว์จะได้ยิน โดยมีเจ้าหน้าที่คอยสังเกตพฤติกรรมของสัตว์ว่ามีการตอบสนองอย่างไรบ้าง หลังจากการเฝ้าสังเกตุผลปรากฎว่าเหล่าสัตว์โซนแอฟริกาต่างให้ความสนใจในเสียงช้างที่เจ้าหน้าที่เปิดผ่านลำโพงที่อยู่ในกล่องไม้ โดยเดินหาที่มาของเสียงและมองหาสิ่งต่างๆรอบตัวอยู่ตลอดเวลาที่เปิดเสียงช้าง เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่เจ้าหน้าที่ได้กำหนดไว้ โดยหลังจากนี้จะได้มีการเก็บข้อมูลเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในครั้งต่อไป

Related posts