#ร่วมการแข่งขันฟุตบอลอาวุโส กิจกรรมการส่งเสริมการออกกำลังกาย (คนกีฬาร่วมใจต้านภัยโควิด 2019)

วันเสาร์ที่ 11 กันยายน 2564 ดร.สมเจตร์ รอดนารายณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย นายอภิชัย พลพิทักษ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาการกีฬา

ได้ร่วมการแข่งขันฟุตบอลอาวุโส กิจกรรมการส่งเสริมการออกกำลังกาย (คนกีฬาร่วมใจต้านภัยโควิด 2019) ณ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย และสนามกีฬากลางจังหวัดขอนแก่น จัดโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดขอนแก่น

Related posts