#ผู้พันคะนองนายกป่าสักลำพูนหารือ ดร.เพ็ญสุภา นักโบราณคดี ชำระประวัติศาสตร์ พัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม โบราณสถานและแหล่งอันซีนในเขตตำบล

ที่เทศบาลตำบลป่าสัก อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน พันเอกคะนอง กันทะสัก นายกเทศมนตรีตำบลป่าสัก พร้อมทีมบริหาร ร่วมหารือ ดร.เพ็ญสุภา สุขคตะ นักโบราณคดี อดีตหัวหน้าพิพิธภัณฑ์หริภุญไชย(ลำพูน) กรณีการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม จากเส้นทางดอยติไปสะพานดำจนถึงแหล่งโบราณสถานดอยไซและพระพุทธบาททรายทอง

ซึ่งจะมีการวางแผนสำรวจและเก็บข้อมูลแหล่งโบราณสถานวัดร้าง กู่เก่าอันซีนต่างๆ ในเขตพื้นที่ตำบลป่าสัก โดยแต่ละจุดจะมีส่งเสริมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทราบถึงจุดกำเนิดของตำบลป่าสัก
โดยแต่ละพื้นที่จะมีการปรับปรุงป้ายบอกเส้นทางอย่างชัดเจน เมื่อวันที่ 10 กันยายน 64

Related posts