#โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เปิดให้ฉีดวัคซีนแบบวอล์คอิน (ซิโนแวค เข็มที่ 1)

โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
เปิดให้ฉีดวัคซีนแบบวอล์คอิน
(ซิโนแวค เข็มที่ 1)

สำหรับ..
1. กลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป
2. กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค
(โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง , โรคหัวใจและหลอดเลือด ,โรคไตวายเรื้อรัง , โรคมะเร็ง , โรคอ้วน , โรคเบาหวาน ,โรคหลอดเลือดสมอง )
3. ชายที่มีน้ำหนักมากกว่า 90 กิโลกรัม
หญิงที่มีน้ำหนักมากกว่า 70 กิโลกรัม
หรือผู้ที่มีดัชนีมวลกาย(BMI) มากกว่า 30
( สูตรคำนวณ BMI ดัชนีมวลกาย = น้ำหนักตัว(กิโลกรัม) หารด้วย ความสูง(เมตร)ยกกำลัง2 )

เปิดให้วอล์คอิน
ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

– วันจันทร์ที่ 13 กันยายน 2564
( รับวอล์คอิน 500 ราย )
– ศุกร์ ที่ 17 กันยายน 2564
( รับวอล์คอิน 1,000 ราย )

เวลา 10.00 – 14.00 น.

กรุณานำบัตรประจำตัวประชาชน
มาเพื่อเข้ารับบริการ

หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติม
สามารถติดต่อ call center
โทร 053-934900 และ 053-934901
(ทุกวัน เวลา 08.30 – 16.00 น.)

ประกาศวันที่ 10 ก.ย. 2564

Related posts