#นายกวิรัช โตอิ้ม “นำพาคณะ พมจ.นครสวรรค์ เยี่ยมบ้านคนพิการ”

วันที่ 8 กันยายน 2564 ร.ต.ต.วิรัช โตอิ้ม นายกเทศมนตรีตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก พร้อมด้วย นางวรรณา สังข์ทอง เลขานุการนายกฯ, นางวนารี คุ้มหุ่น ปลัดเทศบาล, นางสาวอาภาพรรณ ขำสงค์ หัวหน้าสำนักปลัด, นาย กษิภณ กันยาสิน หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ ,นางณัฐฐพัชร์ พลอยงาม นักพัฒนาชุมชน , นางสาวภัทชา ชำนาญไพร ผู้ใหญ่บ้าน ม. 10 ,สารวัตรกำนัน และแพทย์ประจำตำบลม่วงหัก และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
ได้นำพาคณะของ นางอรุณี เต็งสุวรรณ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครสวรรค์ และ นางสาวธัญญพัฒน์ อภิวัฒปัญญาเดชา ปลัดอำเภอพยุหะคีรี


เยี่ยมบ้านคนพิการ รายนายเอกลักษณ์ ฆ้องเหล็ก อายุ 27 ปี บ้านเลขที 32/1 ม. 10 ตำบลม่วงหัก มีความพิการซ้ำซ้อน กำพร้า ทั้ง พ่อ – แม่ ที่อยู่อาศัยไม่มั่นคง ไม่เหมาะสม อยู่ตามลำพัง พอได้อาศัยญาติช่วยดูแล ทางเทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก จึงได้เสนอข้อมูล ไปยังสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อพิจารณาช่วยเหลือ ปรัปปรุงที่อยู่อาศัย และก่อสร้าง ห้องสุขา ต่อไป


ภาพ สำเริง สุขเส็ง /
ข่าว กษิภณ กันยาสิน

 

Related posts