#ท่านรองอธิการบดี มาเยี่ยมชมห้องประชุมใหม่คณะศิลปศาสตร์ชั้น 3 มอบโต๊ะประชุม

ขอบคุณท่าน ดร.จารุวัฒน์ สัตยานุรักษ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตเชียงใหม่

ที่กรุณามอบโต๊ะประชุม โต๊ะทำงานให้กับน้องๆนักศึกษาองค์การนักศึกษา ครับ ขอบคุณพระคุณครับ

รถบัสใหม่ครับ30ที่นั่ง ส่งมอบ วันที่ 11 ตุลาคม 2564. ครับ

 

 

 

Related posts