#การขอหนังสือรับรองการฉีดวัคซีน Covid-19 โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ผ่านระบบ ออนไลน์ (Line@)

📋การขอหนังสือรับรองการฉีดวัคซีน Covid-19 โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ผ่านระบบ ออนไลน์ (Line@)
——————————–
ขั้นตอนการขอผ่านระบบ Online
1️⃣แอดไลน์ของงานบริหารโรงพยาบาล “งานบริหารรพ.สวนดอก ID LINE : @993nxryu หรือสแกน QR Code เพื่อเพิ่มเพื่อน
2️⃣แจ้งความประสงค์ผ่านไลน์โดยกดปุ่มเลือก “ขอหนังสือรับรองการฉีดวัคซีน” และกรอกข้อมูลให้เรียบร้อย
3️⃣โอนเงินค่าธรรมเนียมการขอใบรับรอง จำนวน 50 บาทต่อ 1 ฉบับ ไปยัง บัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อ “เงินบำรุงโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่”
เลขที่ 566-2-27870-6
และแนบ สลิปหลักฐานการโอนเงินโดยกดปุ่ม “แจ้งการโอนเงิน” ในแชทไลน์งานบริหารโรงพยาบาล เพื่อตรวจสอบข้อมูล
4️⃣การรับหนังสือรับรอง
➢ รับด้วยตนเอง ท่านสามารถติดต่อรับหนังสือรับรองได้ที่งานบริหารโรงพยาบาล ชั้น 1 อาคารบุญสมมาร์ติน
➢ จัดส่งไปรษณีย์ โรงพยาบาลจะจัดส่งหนังสือรับรองทางไปรษณีย์แบบลงทะเบียนให้ และจะได้รับภายใน 5-7 วันทำการ ไม่มีค่าจัดส่ง

*️⃣หมายเหตุ : การเรียกเก็บค่าธรรมเนียม อ้างอิงจากประกาศคณะแพทยศาสตร์ ฉบับที่ร.4/2555 ลงวันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2555​

ติดตามผ่านช่องทาง
Website : https://bit.ly/38GXJDE
Facebook : https://bit.ly/3tk8WDJ
Blockdit : https://bit.ly/3h5DFj8
Twitter : https://bit.ly/3h6lCce
Instagram : https://bit.ly/3DST3sQ
Telegram : https://bit.ly/3jNgV9i
Line @MedCMU : https://bit.ly/2VjpKhv

#MedCMU #MedCMUในมือคุณ
#คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
#สื่อสารองค์กรMedCMU
#COVID19 #วัคซีนCOVID19
#ใส่Mask #เว้นระยะห่าง #ล้างมือ

Related posts