#อบจ.อาสาพากลับบ้าน อบจ.นครสวรรค์ ยังเดินหน้ารับคนนครสวรรค์ทั่วประเทศไทย ตามโครงการ ” อบจ.อาสาพากลับบ้าน” มี CI มี LQ มี รพ.สนามพร้อมรับ และจัดรถส่งกลับบ้าน

สืบเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรค covid-19 ที่ส่งผลกระทบไปทั่วโลก รวมถึงในประเทศไทยและที่จังหวัดนครสวรรค์ด้วย พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์พร้อมคณะผู้บริหาร และคณะสมาชิกสภาอบจ.นครสวรรค์ จึงจัดโครงการ “อบจ.อาสาพากลับบ้าน”  รวมทั้งมีการจัดเตรียมศูนย์พักคอย Community Isolation พร้อมทั้งมี Local Quarantine และโรงพยาบาลสนาม เพื่อรองรับผู้ที่จะเดินทางกลับบ้าน

ในการรับคนนครสวรรค์กลับบ้านนั้น ทางอบจ.จัดเตรียมรถตู้ไว้กว่า 40 คัน ซึ่งเมื่อรับกลับมาแล้ว ทุกคนจะต้องผ่านการตรวจหาเชื้อจากคณะแพทย์ของโรงพยาบาลศรีสวรรค์ก่อน และเข้าพักคอยเพื่อรอผลการตรวจ หากพบว่าป่วยก็จะส่งนำส่งเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลสนาม หากยังต้องรอผลก็จะส่ง เข้าศูนย์พักคอย

นอกจากนี้ทางอบจ.ยังมีบริการจัดรถตู้รับส่งผู้ป่วย ที่มีความประสงค์จะไปพักรักษาตัวที่บ้าน หรือไปเข้าศูนย์พักคอยในท้องถิ่นของตนเอง เพื่ออำนวยความสะดวก ให้แก่ประชาชนชาวนครสวรรค์ รวมทั้งเป็นการช่วยเหลือดูแลในช่วงโรคระบาด และเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนได้อีกทางหนึ่ง

ในส่วนของการอุดรูรั่วหรือช่องว่างที่อาจทำให้เกิดการแพร่ระบาดของโรค covid-19 ได้นั้น ทางอบจ.นครสวรรค์ร่วมกับสมาชิกสภาอบจ. นอกจากจะดูแลคนในพื้นที่รับผิดชอบของตนเองแล้ว ยังต้องคอยดูแลช่วยเหลือคนไร้บ้าน ในการนำตัวเข้ามาสู่ระบบการตรวจหาเชื้อและการรักษา ซึ่งอาจจะยังขาดผู้ที่จะเข้าไปดูแลให้ความช่วยเหลือ เพราะมีปริมาณผู้ป่วยจำนวนมากที่ยังต้องดูแล

จากการดำเนินการที่ผ่านมา ในการรับคนนครสวรรค์กลับบ้าน ตั้งแต่วันที่ 22 กรกฎาคมถึงวันที่ 31 สิงหาคมนี้ ทางอบจ.ได้จัดส่งรถตู้ออกไปรับคนนครสวรรค์ทั่วประเทศไทยกลับเข้ามาแล้วรวมทั้งสิ้น 1,614 ราย และในส่วนของการรับส่งคนในจังหวัดนครสวรรค์ ตั้งแต่วันที่ 28 กรกฎาคมถึงวันที่ 31 สิงหาคม อบจได้บริการรับส่ง ประชาชนไปตามตำบลและหมู่บ้านต่างๆ 1,316 ราย

ในส่วนของการดูแลประชาชน ที่ทางอบจ.ไปรับกลับมาบ้านนั้น ที่โรงแรมบึงบอระเพ็ด ขณะนี้อบจ. รับดูแลอยู่จำนวน 15 ราย ยังสามารถรับเพิ่มได้อีก 47 ราย ในส่วนของ Community Isolation ของโรงพยาบาลศรีสวรรค์ที่บึงบอระเพ็ด รับรักษาผู้ป่วยอยู่จำนวน 18 ราย ยังสามารถรับเพิ่มได้อีก 145 ราย ในส่วนของ Local Quarantine ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ย่านมัทรี ขณะนี้รับคนเข้าพักคอยรอผลตรวจอยู่ 40 รายยังสามารถรับเพิ่มได้อีก 64 รายและในส่วนของโรงพยาบาลสนามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ย่านมัทรี ขณะนี้รับรักษาผู้ป่วยอยู่จำนวน 102 รายยังสามารถรับเพิ่มได้อีก 148 ราย

” จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 และมีคนเดินทางกลับบ้านเป็นจำนวนมากทำให้เกิดคลัสเตอร์และเกิดการแพร่กระจายของโรคอย่างรวดเร็ว ซึ่งทุกหน่วยงานได้พยายามช่วยเหลือด้วยการจัดคนเข้าสู่ระบบการคัดกรอง มีการตรวจหาเชื้อมีการรักษาและมีการพักคอยเพื่อรอผลการตรวจ ซึ่งมีการบริหารจัดการเป็นระบบอย่างดีนั้น ทำให้เชื่อว่าในอีกไม่นาน จังหวัดนครสวรรค์ของเราจะสามารถกำกับควบคุมโรคได้อย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดและทางอบจ.จะดำเนินการต่อไปคือการเปิดพื้นที่เขตเศรษฐกิจให้เป็น Safety Zone เพื่อให้ประชาชนสามารถประกอบอาชีพทำมาหากินค้าขายได้ จะส่งผลให้สภาพเศรษฐกิจชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนโดยรวมดีขึ้น” พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ กล่าวในที่สุด


////

 

 

Related posts