#ความคืบหน้าเกี่ยวกับการจัดหาทุนการศึกษา วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 ค่ะ

วันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม 2564 เวลา 13.00 น. ดร.จารุวัฒน์ สัตยานุรักษ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติประจำวิทยาเขตเชียงใหม่ เป็นประธาน

ในการพิจารณาทุนการศึกษาเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยพลศึกษาเชียงใหม่ เปลี่ยนผ่าน มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ (ครบรอบปีที่ 51) ประจำปีการศึกษา 2564

โดยมี อ.อรรถพร คำพวง ผู้ช่วยอธิการบดีประจำวิทยาเขต ฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ อ.สุรชัย พันธ์กำเนิด รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ อ.ลักษณาพร วาทบัณฑิตกุล รองคณบดีคณะศิลปศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญชัย เลิศพิริยะชัยกุล รองคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ อ.กาญจนา รัตนประชารมย์ หัวหน้างานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ และอ.ธนายงค์ บุญยวง เข้าร่วมพิจารณาทุนการศึกษาในครั้งนี้ค่ะ

Related posts